top of page

Veľký Kaštieľ

13. JÚN 2023 | 18.00

Komorný súbor BACCHUS CONSORT
JUDIT ANDREJSZKI soprán
PÉTER MÉSZÁROS tenor
ANDREA MOLNÁR zobcová flauta
ZSÓFIA BRÉDA barokové husle
ZSOLT SZABÓ viola da gamba, violone
BALÁZS LACZKÓ-PETÖ perkusie
ARTÚR SCHALLINGER-FOIDL čembalo, viola da gamba, umelecký vedúci

hanuovce.jpg

BACCHUS CONSORT je komorný súbor, založený roku 2014 s ťažiskom na interpretáciu renesančnej a ranobarokovej hudby. Zo zvyklostí tohto obdobia známeho pitím dobrého vína, konzumáciou lahôdkových jedál a počúvaním živej hudby vychádza aj názov súboru podľa Boha vína – Bacchus. Program súboru je tak zostavený z diel predvádzaných v stredovekých tavernách, ale aj na aristokratických dvoroch. Špeciálnu pozornosť venujú aj kombinácii barokovej a dobovej ľudovej hudby, ponúkajú aj koncerty s hudbou rôznych národov, čo približuje klasickú hudbu aj pubiku, ktoré s ňou nemá bežnú skúsenosť. Nakoľko v období renesancie a baroka bola sakrálnosť integrálnou súčasťou profánneho života, realizuje súbor aj programy s duchovnou hudbou.
V ostatnom období súbor účinkoval na viacerých významných festivaloch: Renesančná svadba Győr 2021, Barokové večery Varaždin 2021, Hudobné večery Osor 2022, Oradea Szent László Napok 2023.
Roku 2020 realizoval súbor CD nahrávku s populárnými programami: Okolo sveta (Hudobné putovanie po Európe a Novom Svete v 16. – 18. storočí) a Misie (Hudba Južnej Ameriky v 18. storočí).

ARTÚR SCHALLINGER-FOIDL je umeleckým vedúcim súboru Bacchus Consort a o interpretáciu starej hudby sa začal zaujímať na konzervatóriu počas svojich štúdií hry na organe. 
Získal magisterský titul na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta a v súčasnosti tu pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu. Okrem profesionálnej hry na organe sa venuje aj hre na violu da gamba a harfe. Absolvoval množstvo interpretačných kurzov (Soma Dinyés, Monika Toth, Christoph Urbanetz, Michel Bouvard, Enrico Onofri, Vittorio Ghielmi, Jordi Savall, Hans-Ola Ericsson, Christoph Bossert).
Úspešne spolupracuje s orchestrami interpretujúcimi starú hudbu rôznych období vrátane Miszla Baroque Orchestra, Musica Profana (Maďarsko), Musica Temprana (Holnadsko), Academia Montis
Regalis (Taliansko) a Budapest Bach Consort. Ako organistu a hráča continuo ho pravidelne pozývajú k spolupráci s Maďarským rozhlasovým orchestrom a Maďarským rozhlasovým detským zborom. 

Ako sa k nám dostanete?

program

Taliansko
Marco Uccellini

A Gallana

                                                                                
Stefano Landi 

Passacaglia della Vita
 

Francúzsko
Anonym                                                                                    Le roi a fait battre tambour 

La Caroline – Le Sabotier

 
Christophe Ballard                                                                    J'avois cru qu'en vous aymant


Ibéria
Diego Ortiz                                                                                Antonio Valente                                                                        Giorgio Mainerio                                                                        Passamezzo antico 


Anonym                                                                                    

Mareta, mareta


Cancionero de Palacio                                                                Rodrigo Martinez 
 

Nový Svet
Kódex Martínez Compañón                                                    Tonada el Congo

                                                                      
Indios Canichanas de San Pedro                                              Canto 2                                                                                                                                        
Kódex Martínez Compañón                                                    Lanchas para bailar


Británia                                                                                      The Wawking of the Faulds                                                      Škótske tance z 18. storočia                                                     


Karpatský oblúk                                                                        Uhrovská zbierka, Tance z Trnavy                                                                                                                
Jó lakásban vagytok vígan                                                                                                                      
Magos kősziklának


Kájoniho kódex

Táncok tekerőre 

bottom of page