top of page
Predmier.png

Rímkokatolícky kostol sv. Gála

15. JÚN 2023 | 18.00

VLADIMÍR REJLEK trúbka (CZ)

VÍT HAVLÍČEK organ (CZ)

Vladimír Rejlek sa narodil v Tábore, kde získal základy hudobného vzdelania v Ľudovej škole umenia. Od roku 1968 študoval na Pražskom konzervatóriu. Odbor trúbka absolvoval v triede Václava Junka roku 1974. Potom pokračoval v štúdiu na Akadémii múzických umení v Prahe u toho istého profesora. 

Vladimír Rejlek sa zúčastnil niekoľkých hudobných súťaží, napríklad v Krasliciach, kde získal v rokoch 1976 a 1978 prvú cenu. Na medzinárodnej súťaži Pražská jar 1978 získal prvú cenu a predtým roku 1974 čestné uznanie. Je tiež laureátom medzinárodnej súťaže v Toulone roku 1976. Je pravidelne pozývaný do porôt medzinárodných súťaží ako Concertino Praga a Žeste Brno. Roku 2016 bol predsedom poroty Medzinárodnej interpretačnej súťaže Pražskej jari.

Od roku 1974 bol členom orchestra opery Národného divadla v Prahe, kde zastával miesto vedúceho skupiny trúbiek. Okrem toho pôsobil ako hráč na prvú trúbku Českej filharmónie, Symfonického orchestra Českého rozhlasu a Pražského komorného orchestra.

Je pravidelným hosťom koncertných pódií u nás i v zahraničí. Okrem sólovej koncertnej činnosti sa venuje pedagogickej práci na pražskej Akadémii múzických umení, kde bol roku 1994 menovaný docentom a roku 2009 profesorom. V súčasnej dobe na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení pôsobí ako vedúcí katedry dychových nástrojov.

Vít Havlíček – organista, hudobný teoretik, zbormajster a pedagóg. Roku 2006 absolvoval v odbore hra na organ Konzervatórium Pardubice, potom pokračoval v štúdiu na hudobnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe v odbore hudobná teória, kde roku 2015 úspešne zakončil doktorské štúdium. V rokoch 2008 – 2010 vyučoval hudobnú teóriu na Konzervatóriu Pardubice, v súčasnosti pôsobí ako pedagóg a vedúci Oddelenia hudobne teoretických disciplín na Akadémii múzických umení v Prahe. Roku 2010 stál pri zrode medzinárodného festivalu Hudební léto Kuks, ktorého je riaditeľom a dramaturgom. Od roku 2022 je dramaturgom Kruhu priateľov hudby v Dvoře Králové nad Labem. Ako organista a zbormajster účinkoval v rade festivalov a koncertov v ČR i zahraničí,  roku 2001 získal 1. cenu v organovej improvizácii na súťaži mladých organistov Voříškův Vamberk a roku 2011 mu bola za zásluhy v oblasti hudby udelená mestskou radou cena Osobnosť mesta Dvůr Králové.

V oblasti hudobnej teórie je autorom knihy Nové poňatie fúgy u Antonína Rejchu (2015), ktorú vydalo Nakladateľstvo Akadémie múzických umení (NAMU). V tom istom nakladateľstve vyšlo kritické vydanie skladby Duetti par il Clavicembalo o Fortepiano con Violino solo (2016) od Jakuba Jana Rybu, ktoré Vít Havlíček pripravil k vydaniu. Dlhodobo sa tiež venuje bádaniu v archíve hudobnín kukského konventu milosrdných bratov. Výsledkom tejto činnosti je okrem príprav koncertov s novodobými premiérami i CD Musica Kukusiensis (2012), na ktorom spolu so sopranistkou Markétou Mátlovou prvýkrát natočil vybrané diela z tohto archivu.

Okrem hry na organ sa venuje ochrane historických nástrojov. Je autorom reprezentatívnej celofarebnej knihy Organy na Královédvorsku, ktorá mapuje 24 organov v Dvoře Králové nad Labem a okolí, vrátane svetového unikátu – barokovej zvonkohry objednanej pre Kuks roku 1732 grófom F. A. Šporkom.

V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako organista a riaditeľ chóru v kostole sv. Jana Křtitela vo Dvoře Králové nad Labem, kde tiež založil a doteraz vedie Královédvorský chrámový zbor a orchester. S týmto zborom sa predstavil v rade vystúpení u nás i v zahraničí (Viedeň, Norimberg, Krakov, Klein-Mariazell a ďalšie). Z jeho iniciatívy bol pre tento zbor napísaný a pod jeho vedením predvedený rad skladieb od popredných českých i zahraničných súčasných autorov, medzi ktorých patrí Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot, Eduard Douša, Jiří Bezděk, Holmer Becker (Německo), Frédéric Bolli (Švajčiarsko) a Ľuboš Bernáth (Slovensko).

program

Marc-Antoine Charpentier (1643 -1704)            Prelúdium z Te Deum

          

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)               Prelúdium a fúga e mol BWV 533

   

Pavel Josef Vejvanovský (1640 -1693)
Sonáta in g pre trúbku a organ

    

Johann Sebastian Bach
Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

Jean Baptiste Loeillet (1688 -1720)

Largo zo Sonáty G dur

         

Jiří Ignác Linek (1725 -1791)                           Preambulum C dur  

           

Tomasso Albinoni (1671-1751)
Adagio pre trúbku a organ

       

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Adagio pro varhany          

 

Georg Philippe Telemann (1681-1767)             Marches héroiques Heldenmusik, TWV 50:31-33       La Majesté

La Grâce                                              

La Vaillance  

             

Jan Křtitel Vaňhal (1793 -1813)                        

Fúga D dur          

         

Jeremiah Clarke (1674 -1707)                        

Prince of Denmark's March

MAPA

013 51 Predmier

bottom of page