top of page

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava
Erika JURINOVÁ, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Marián MIHALDA, primátor mesta Kysucké Nové Mesto
Karol JANAS, primátor mesta Považská Bystrica
Jozef MARTINČEK, starosta obce Gbeľany
Matej ŠIMÁŠEK, primátor mesta Čadca
Peter HANUS, primátor mesta Rajec
Miroslav MINÁRČIK, primátor mesta Bytča

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum
Gustáv BELÁČEK, predseda občianskeho združenia Cultura Nostra
Juraj ČIERŇAVA, riaditeľ Mestského kultúrno-športového strediska Kysucké Nové Mesto
Kamil LIESKOVSKÝ, farský úrad Kysucké Nové Mesto
Vladislava Popelnitskaya TVAURI, riaditeľka Hotel Gino Park Palace Orlové
Peterl JANÍČEK, riaditeľ Château Gbeľany
Róbert KRAJČÍK, dekan farského úradu Žilina-Trnové
Martin PAVLÍK, Partner Progress
Michal JURECKÝ, riaditeľ Považského múzea
Katarína LUŠŇÁKOVÁ, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mesta Čadca
Peter HLUZÁK, dekan farského úradu Rajec
Nina GÁCIK, referát kultúry Mesta Bytča

bottom of page