top of page

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrnenia Panny Márie

8. JÚN 2024 | 18.00

TOMÁŠ STRAŠIL violončelo
MICHAELA KÁČERKOVÁ organ

Michaela Káčerková je česká organistka a hudobná manažérka, ktorá sa neustále venuje sólovej koncertnej činnosti, účinkuje pravidelne na koncertoch a festivaloch v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku, ale vracia sa aj do USA a Japonska. V rodnej vlasti spolupracuje tiež s mnohými sólistami, orchestrami a barokovými súbormi, od Symfonického orchestra Českého rozhlasu a orchestrom Národného divadla v Prahe cez Karlovarský symfonický orchester a Komornú filharmóniu Pardubice až k súborom Capella Regia Praha, Barocco sempre giovane a Ensemble 18+. Jej repertoár zahŕňa hudbu všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnú tvorbu. Dôležitým základným kameňom jej repertoáru je česká organová tvorba, do svojich programov tvorbu českých skaldateľov vkladá vždy, o to viac v cudzine. Zaradila sa k výrazným osobnostiam českej hudobnej scény. Hru na organe vyštudovala na Pražskom konzervatóriu u Jana Horu, na Akadémii múzických umení u Jaroslava Tůmu a ďalej ešte na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy v Lipsku; tam boli jej pedagógmi organista Stefan Engels a čembalista Tobias Schade. Počas štúdia sa zúčastnila radu majstrovských kurzov, okrem iného pod vedením Haralda Vogela, Martina Sandera, Lorenza Ghielmiho, Oliviera Latryho alebo Ludgera Lohmanna. V súčasnosti sa zaoberá rozsiahlym nahrávacím projektom „Historické organy Karlovarského kraja“. Séria CD vychádza v spoločnosti ARTA Records. Je zakladateľkou a dramaturgičkou Medzinárodného hudobného festivalu J. C. F. Fischera a Karlovarských organových večerov. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľka Karlovarského symfonického orchestra. 

Tomáš Strašil už od raného detstva prejavoval hudobné nadanie; v piatich rokoch sa začal venovať hre na violončelo, najprv na ĽŠU, neskôr na konzervatóriu v Prahe v triede P. Sádlo. V štúdiách pokračoval na pražskej AMU pod vedením R. Lojdu. Počas posledného ročníka konzervatória pôsobil ako tutti hráč v Brucknerorchestri v Linzi. Po prijatí na AMU (1991) absolvoval počas štúdia rad kurzov u osobností ako sú: A. Ariscuren, M. Roche, P. Wiespelway, A. May, F. Smetana, E. Rattay, J. Chuchro a ďalší. Je držiteľom ocenenia zo súťaží o cenu Beethovenovho Hradca a súťaže Prix Mercury – Semmering 1994. 
V rokoch 1994 - 2000 pôsobil Tomáš Strašil ako koncertný majster Sukovho komorného orchestra. V spolupráci s Josefom Sukom a SKO nahral svoje debutové CD s violončelovým koncertom C dur Josefa Haydna. Ako sólista i komorný hráč začal skoro vystupovať na ťažiskových festivaloch a spolupracoval s významnými českými i zahraničnými orchestrami (Severočeská filharmónia Teplice, Gifu Symphony Orchestra, Filharmónia Hradec Králové, Musici di Praga, Sukov komorný orchester, Thailand Philharmonic Orchestra, Komorný orchester Národného divadla, Praga Camerata a ďalšie). Do roku 2000 vyučoval hru na violončelo na Teplickom konzervatóriu. Pre Český rozhlas nahral komorné skladby A. Dvořáka pre violončelo a klavír. 
Tomáš Strašil sa sústavne venuje nielen sólovej, ale tiež komornej hre. S príchodom nového tisícročia opustil svoj post na mieste koncertného majstra SKO a venuje sa plne sólovej, komornej a pedagogickej činnosti; od roku 2000 odovzdáva svoje skúsenosti mladým violončelistom ako profesor violončelovej hry na Konzervatóriu v Prahe a od roku 2012 vyučuje na HAMU v Prahe. Intenzívne sa zaujíma tiež o starú hudbu a spolupracuje s čembalistkou Michaelou Káčerkovou na koncertných programoch  barokovej i modernejšej hudby. Roku 2002 zostavil malý komorný orchester Camerata Bohemica, kde zastáva funkciu stáleho sólistu a umeleckého vedúceho. Roku 2003 nadviazal spoluprácu s klavíristkou Barborou Sejákovou a huslistkou Danielou Oerterovou v Triu Bergerettes. V tomto čase stál spolu s Vítězslavom Černochom, Danou Truplovou  a Vilémom Kijonkom pri zrode súboru Kubelík kvartet. Je častým hosťom nahrávacích štúdií  a lektorom domácích i medzinárodných kurzov.
Violončelista hrá striedavo na nástroje signované: "Pietro Zanetto di Brescia 1686" a "Karel Josef Dvořák, Praha 1929", ako barokový používa nástroj českého anonyma z 18. storočia a modernú hudbu predvádza na nové violončelá majstra Radka Herouta (2003 a 2007).

 

program

Georg Muffat
Toccata Settima (Apparatus musico-organisticus)

Benedetto Marcello
Sonáta e mol

 

Juraj Paulíny Bajan
Dve duchovné piesne
Hvezdičko nebeská
Marnost nad marnosti

Johann Sebastian Bach

Prelúdium a fúga B dur BWV 560
Suita G Dur BWV 1007

 

Alessandro Marcello / Johann Sebastian Bach
Concerto d mol

 

Antonio Caldara
Sonáta pre violončelo a basso continuo D dur

Ako sa k nám dostanete?

Belanského 88,
024 01 Kysucké Nové Mesto

bottom of page