top of page

Hermanovce

Péchy Castle

Hermanovce.png

Koncert v tomto kaštieli je poklonou obdobiu klasicizmu, kedy hudobné umenie bolo v istom zmysle na vrchole súladu s prísnou pravidelnosťou a vyváženosťou architektúry i romantizmom prírody, ako aj poklonou k záchrane a rekonštrukcii tejto pamiatky. Rekonštrukcii, ktorá je oceňovaná pre svoju originálnosť a čaro jedinečného dialógu. Dialógu tradičných prvkov zariadenia – svietnikov a krištáľových lustrov, dobového nábytku, zrkadiel, krbu, textílií, kníh, váz – so stenami z prírodného kameňa a tehál, ponechaných bez omietok. Výsledkom je jedinečná atmosféra i dobrá akustika pre koncerty. Je tomu tak vďaka nadšeniu, osobnej práci i profesionálnemu dizajnérskemu prístupu súčasnej majiteľky, vnučky posledných majiteľov kaštieľa Péchy - Kláry Szakall von Losoncz, ktorá ho získala po reštitúcii v deväťdesiatych rokoch minulého storočia opätovne do svojich rúk. Netreba pripomínať, že kaštieľ, ďalšie stavby i celý areál bol od roku 1948 do roku 1990 totálne zdevastovaný. Ako napokon stovky podobných pamiatok Slovenska.  

Kaštieľ je svojim exteriérom reprezentantom typickej klasicistickej architektúry takýchto rezidencií na vidieku. Od Francúzska po celej Európe, až po jej východ. Bloková budova je jednopodlažná, so zvýšeným prízemím, suterénom, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse a pozdĺžne orientovaná. Najtypickejším prvkom je predsunuté stĺpové priečelie v centrálnej časti s vysunutým portikom ukončeným veľkým trojhranným štítovým frontónom. Kaštieľ je ukážkovou inšpiráciou klasicistickou architektúrou antických stavieb. Okolo roku 1830 zriadili bezprostredne pred vstupom francúzsky a pri kaštieli anglický park.

V tomto areáli sa nachádza aj staršia kúria z roku 1775 a novší Lovecký dom postavený pre hostí v roku 1927. Po rekonštrukcii sú v tomto vilovom dome príjemné hosťovské apartmány. Do panstva

a dediny Hermanovce sa dostala rodina Péchy de Péchujfalu po roku 1750. Ich hlavným majetkom bola šarišská obec Pečovská Nová Ves (Péchujfalu). Šľachtický titul mala od roku 1555. V roku 1772 sa František Péchy rozhodol dať tu postaviť kaštieľ, ktorý neskôr označujeme ako stará kúria. Nevieme, kto z rodu Péchy a kedy presne dal postaviť kaštieľ, ktorý je dnes po obdivuhodnej rekonštrukcii. Podľa zvyčajných znakov klasicistickej architektúry ho vybudovali okolo roku 1820. Vtedy vysadili aj povestný park. Péchyovci tu mali tiež hospodársky dvor, pálenicu, využívanú ornú pôdu a lesy.

V období Prvej Československej republiky tu Juraj Péchy (Georg Péchy de Péchujfalu) dal pre hostí vybudovať tenisový kurt, bazén a spomenutý Lovecký dom. V roku 1945 bol Juraj odvlečený do sovietskeho gulagu, kde aj zomrel. Do roku 1948 ešte žila v časti kaštieľa jeho manželka Klára, rod. Bánó de Tapolylucska et Kükemezö (obce Lúčka a Kuková pri Giraltovciach) s dcérou Klárou. Ich domy slúžili ako škola, postupom rokov sa z nich stali ruiny. Klára s dcérou po ďalšom dramatickom osude žili vo Švajčiarsku. Dnes je kaštieľ v rukách pokračovateľky rodu Péchy. Klára Szakall von Losoncz je totiž vnučkou posledných majiteľov.

V Hermanovciach možno vidieť ešte nenápadný barokový kostol sv. Alžbety vdovy, ktorý dala do tejto podoby prestavať v roku 1766 Barbora, manželka Ladislava Péchy. Mimoriadne vzácne sú v jeho vnútri gotické tabuľové obrazy a sochy vsadené do novej historizujúcej oltárnej skrine. Pred kostolom stojí pozoruhodná klasicistická stavba mauzólea na šiestich kamenných stĺpoch s kamennou kupolou na spôsob antického chrámu. Postavili ho v roku 1818 a sú v ňom pochovaní František Péchy a jeho manželka Barbora.

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Martin Dzurilla

Hermanovce 296, 082 35 Hermanovce

bottom of page