top of page

Piešťany

Elektrárňa Piešťany

Elektráreň Piešťany.png

Elektrárňa Piešťany je bývalou obecnou dieselovou elektrárňou, ktorá je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia so začiatkom činnosti roku 1906.
V generátorovej hale pracovalo najskôr tri, po prestavbe roku 1926 až päť dieselových strojov s generátormi na striedavý prúd. Spaľovali vykurovací olej, ktorý do elektrárne privádzalo podzemné potrubie zo železničnej stanice. Elektrárňa Piešťany zabezpečovala elektrinu nielen pre Piešťany, ale aj pre okolité obce a mesto Vrbové. V rokoch 1925-1926 bol k pôvodnej budove generátorovej haly pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne vo funkcionalistickom slohu. Autori prestavby boli F. Wimmer a A. Szőnyi.
V 30. rokoch prebehla všeobecná elektrifikácia Piešťan. Produkcia elektrárne prestávala stačiť zvýšeným nárokom a Piešťany sa napojili na elektrické vedenie z Trnavy. Roku 1930 elektráreň prevzala spoločnosť Západoslovenské elektrárne. Úloha obecnej elektrárne následne spočívala predovšetkým na zabezpečenie spotrebných energetických špičiek až do roku 1942. Elektrárňa však bola opakovane činná ešte roku 1945 v dôsledku škôd spôsobených prechodom frontu. Roku 1946 bola elektráreň odstavená a agregáty kúpili výrobné podniky mimo Piešťan. Do roku 1986 v jej priestoroch sídlili pracovníci pre údržbu, montáže a opravy porúch elektrických rozvodných sietí a pre styk s odberateľmi. Distribúciu a transformáciu energie zabezpečovala Elektrárňa až do konca 90-tych rokov minulého storočia.
Roku 1995 bola Elektrárňa Piešťany zapísaná na zoznam národných kultúrnych pamiatok, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu figuruje pod číslom 10852.

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) sa roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej roku 2008 od autorov Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.
Pamiatka získala viacero ocenení - Fénix: Kultúrna pamiatka roka 2013, Stavba roka 2013, Cena vydavateľstva Eurostav, BEFFA 2014 – Building Efficiency Awards 2014 a na niekoško ďalších bola nominovaná - Cena Dušana Jurkoviča, Hlavná cena Stavba roka 2013, Cena Slovenskej komory architektov za architektúru a 2014 CE.ZA.AR 2014
V súčasnosti primárne funguje ako interaktívne vzdelávacie centrum pre žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Okrem vzdelávania však plní aj funkciu kultúrneho a komunitného centra nielen pre obyvateľov Piešťan.
Jej industriálne priestory sú využívané aj na komerčné aktivity, ako napr. konferencie, workshopy, prezentácie, charitatívne podujatia, koncerty a festivaly, nevynímajúc exkluzívne svadobné hostiny.Autor perokresby: Igor Cvacho
Zdroj text a foto: Elektrárňa Piešťany

Staničná 2334/51, 921 01 Piešťany

bottom of page