top of page

Nitra

Bazilika sv. Emeráma

nitra-emerama.jpg

Najúžasnejšie diela hudobnej kultúry vznikli práve pre sakrálne priestory. A nielen hudobnej. Aj stavebnej a výtvarnej. Tu, v dominantne barokovom priestore nitrianskej katedrály, na klenbách nad nami zdieľajú veľké maľby oslavu Nebies (nad oltárom), potom Nanebovzatie Panny Márie, Apoteózu sv. Emeráma, životy svätých pustovníkov Svorada a Benedikta (nad loďou) a práve na klenbe vzadu, nad organovou emporou, tradične znázorňujú patrónov hudby – kráľa Dávida s harfou a sv. Cecíliu za organom. Niet pochýb, že akustikou, nastavením duše a vedomia je chrámový priestor pre koncerty ideálny.
Tzv. Horný kostol – Katedrála sv. Emeráma so spolupatrocíniom svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta sa nachádza na najvyššom bode hradu. V komplexe spolu s tzv. Dolným kostolom (cez ktorý sme sem vstúpili), vežou, biskupským palácom, strážnicou (v súčasnosti Diecézne múzeum), baštami a bastiónovým opevnením. Tento hrad, už najneskôr v období vlády kniežaťa Pribinu, ale aj neskôr vo vrcholnom stredoveku bol najväčším na území Slovenska. Vstupovalo sa doň bránou tam, kde sme vošli do „Horného mesta“ prejazdom Župného domu. Steny samotného katedrálneho kostola sú tiež dôkazom viacerých etáp vývoja.
Kostol, ktorý stál niekde v areáli kniežacieho dvorca, sa stal katedrálou v roku 880, kedy pápež Ján VIII. ustanovil Wichinga za biskupa „sanctae ecclesiae nitrensis“, prvej diecézy medzi Slovanmi. O viac ako storočie neskôr, za vlády prvého kresťanského Arpádovca Štefana, tu bola kapitula a v roku 1030 v jej bazilike pochovali pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta zo zoborského kláštora. V roku 1083 boli vyhlásení za svätých a tak, keď za kráľa Kolomana I. (po roku 1095) tu opäť vzniklo biskupstvo, stali sa jeho spolupatrónmi.  
O architektúre románskeho katedrálneho kostola sv. Emeráma sa dozvedáme len nepriamo, v kaplnke s pôdorysom v tvare podkovy, ktorú pristavali okolo roku 1230. Jej tvaroslovie patrí k cistercitskému umeniu rakúskeho Podunajska. Dobre opevnený hrad odolal vpádu Mongolov (1241), ale v roku 1317 ho vyplienil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý rozmetal a zneuctil aj ostatky svätých Andreja-Svorada a Benedikta. Výstavba po roku 1622 zničila dnes identifikovateľné murivá pôvodnej baziliky, ale zo súvislostí je zrejmé, že novú gotickú katedrálu vybudovali v rokoch 1328 – 1335 medzi románskou bazilikou a severnou obvodovou hradbou. Jej steny (i časti gotických okien pod omietkou) tvoria jej dnešný barokový priestor.   
Po škodách spôsobených vojskom Gabriela Bethlena, nahradili podstatné časti románskeho kostola novou loďou, ktorá je dnešným tzv. Dolným kostolom a mohutnou vežou. Bolo to za čias biskupa Jána Telegdyho v rokoch 1622 – 1642. Osvetlenie do tohto priestoru Dolného kostola prúdi svetlíkmi v klenbových poliach, na ktorých sú maľby premaľované. 

Obrovské škody po krátkom obsadení hradu Turkami v roku 1663 a potom najmä delostreľba pri obliehaní vojskom Františka Rákocziho v roku 1704, viedli k veľkolepej barokovej prestavbe a úprave katedrálneho kostola. V rokoch 1711 – 1736, za biskupa a kancelára Ladislava Adama Erdödyho, pracovali na stvárnení nových klenieb, nového západného chóru, pretvorení stien, ako aj na novom oltári predovšetkým viedenskí umelci. Vďaka podpisu na freske klenby svätyne poznáme meno aspoň jedného z nich – maliara Gottloba Antonia Galiartiho, ktorého dielňa tu pracovala do roku 1722. Meno staviteľa nepoznáme. Už v roku 1750 bolo zo statických dôvodov potrebné nahradiť dve zadné klenby lode novými. Tieto i viaceré tvorivejšie projekty vypracoval pre nitriansky hrad známy architekt Franz Anton Pilgram, fresky vyhotovil maliar Johann Stephan Bopovsky-Bojack, pôsobiaci v tom čase v Prievidzi. Fresku v klenbovom poli nad organovým chórom vyhotovila okolo roku 1770 dielňa, ktorej maliar vyšiel z umenia Paula Trogera.V priestore chrámu sa teda kochajme úžasným hlavným oltárom Najsvätejšieho Spasiteľa (1732), na opačnej strane dvojposchodovým organovým chórom i typickým barokovým architektonickým členením stien a klenieb. Maľby na nich - okrem hlavných obsahov - obsahujú mnoho ďalších výpovedí a narážok – symbolické i kresťanské príbehy, historické postavy toho obdobia, kryptoportrét maliara a ďalšie. Istou zvláštnosťou je, že maľbu na klenbe s výjavom zo života svätých Andreja-Svorada a Benedikta (dnes na Slovensku samozrejmom), si barokový maliar musel vtedy nájsť v ilustrácii knihy o európskych pustovníkoch od Jeana Le Clerka, ktorá  vyšla v Paríži v roku 1609. V Dolnom kostole si rozhodne pozrime stredovekú (nedávno objavenú) fresku Zosnutia a Korunovania Panny Márie, ktorá je dielom na najvyššej vtedajšej úrovni umenia v Taliansku a na opačnej strane umelecky vynikajúci oltár Snímania z kríža (1662), dielo sochára Hansa Perneggera zo Salzburgu, v kompozíciách inšpirované veľkými osobnosťami neskorej renesancie, Michelangela a Giovanniho da Nolu. 

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Anton Sládek

bottom of page