top of page

Kostol sv. Juraja

PMN_KostolanyPodTribecom.jpg

7. október 2023 | 18.00

Tami Krausz flauta (IL)

Radka Kubínová flauta a.h. (CZ)

Petra Matějová kladívkový klavír (CZ)

TAMI KRAUSZ ukončila bakalárske štúdium s vyznamenaním na Hudobnej akadémii Buchman-Mehta v Tel Avive, získala cenu na školskej súťaži, vďaka čomu  dostaa možnosť nahrávať diela súčasných skladateľov. Spoločne s Mládežníckym izraelským filharmonickým orchestrom pod taktovkou Zubina Mehtu a Kurta Mazura, absolvoval koncertné turné v Izraeli, Európe a USA. Počas svojich štúdií sa Tami zaujímala o tzv. starú hudbu a interpretáciu na historických hudobných nástrojoch. Pravidelne sa zúčastňovala majstrovských interpretačných kurzov pod vedením najznámejších osobností v tejto oblasti na Jeruzalemskom workshope starej hudby. Ako dar od Americko-izraelskej kultúrnej nadácie  získala svoju prvú flautu traverso, ktorá je replikou originálu z dielne Rudolpha Tutza st. S týmto nástrojom štúdiá u Bartholda Kuijkena na Konzervatóriu v Haagu i vďaka štipendiu NUFFIC od holandskej vlády. Štúdium ukončila roku 2001. Stala sa laureátkou sólovej kategórie na 36. ročníku súťaže starej hudby v Bruggách a na 2. ročníku Telemannovej súťaže pre sólistov v Magdeburgu. Štúdium na akadémii Philippe Herreweghea na Abbaye-aux-Dames vo francúzskom Saintes  rozhodlo o jej špecializácii v hre na klasicitické a romantické nástroje. Tami môžeme často počuť ako sólovú i komornú hráčku i v spolupráci s orchestrami v koncertných sálach celej Európy, Ameriky a Izraela.  Pravidelne účinkuje a nahráva ako prvá flautistka s prestížnymi súbormi: francúzskymi 'le Concert de la Loge', 'l'Orchestre de Champs Élysées', 'Capriccio Stravagante', 'le Cercle de l'Harmonie', 'les Inventions', the Belgian 'B'rock', 'Vox Luminis', nemeckými 'Capella Augustina', 'Academia Daniel', poľskými 'Oh! Orkiestra Historyczna', 'Capella Cracoviensis', islandským i'Nordic Affect', talianskym 'Il Pomo d'Oro', holandskými 'Amsterdam Baroque Orchestra', 'New Collegium', 'Holland Baroque', 'Apollo ensemble', izraelským 'Romantic Players' a mnohými ďalšimi. Spolupracovala s takými dirigentmi, ako sú Philippe Herreweghe, Ton Koopman, René Jacobs,  Raphaël Pichon, Richard Egarr, Jeremie Rohrer, Lars Ulrik Mortensen, Reinbert de Leeuw. Komornými partnermi na podiu jej boli kontratenor Philippe Jaroussky, sopranisky Sandrine Piau, Karina Gauvin, huslisti Julien Chauvin, Martyna Pastuszka, klaviristi Alexander Melnikov, Justin Taylor.

Tami nahrávala pre spoločnosti ARTE, Mezzo, Radio France, WDR, AVRO, RAI, KLARA, Poľsko 2 a oceňované CD nahrávky pre vydavateľstvá Naïve, CPO, Brilliant Classics, Pentatone, Aparté, Ramée, Alpha. Jej sólové nahrávky zahŕňajú diela J. Ch. Bacha so sopranistkou Sandrine Piau, Symphonie Concertante F. Deviennea so súborom 'le Concert de la Loge. Hudobnou kritikou je vysoko oceňovaný aj album 'Kühl Nicht Lau' pre flautu a kladívkový klavír (Shuann Chai) s tvorbou Beethovena a Kuhlaua. Tami hrá na rôznych originálnych nástrojoch i kópiách z jej bohatej inštrumentálnej zbierky, ktorá obsahuje renesančné, barokové a klasické jedno- či viacklapkové nástroje. Vedie zne medzinárodné interpretačné kurzy, je členkou porôt na medzinárodných súťažiach a hosťujúcim pedagógom v triedach Kate Clark a Wilberta Hazelzeta na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. Najbližší projekt Tami sú koncerty a nahrávka francúzskej hudby pre flautu z rôznych storočí.  

program

Salon Portraits

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Serenáda D dur pre klavír a flautu op. 41 výber

Entrata. Allegro

Tempo ordinario di menuetto

Allegro molto

 

Antonín Rejcha (1770 – 1836)

Duo Concertante op. 103 výber

Lento

Allegro non troppo

 

Jan Václav Hugo Voříšek (1791 – 1825)

Impromptu A dur, op. 7 č. 4

 

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) 

Sonáta in D op. 50

Allegro con brio 

Andante 

Rondo pastorale

 

Friedrich Kuhlau (1786 – 1832)

Grand Trio op. 119 pre klavír a flautu výber

Allegro moderato

RADKA KUBÍNOVÁ sa hudbe venuje od svojich šiestich rokov. Najprv začala so spevom a zobcovou flatou, ktorú v deviatich rokoch vystriedala za flautu priečnu. Spev zostal doteraz jej krásnou záľubou. Po absolvovaní Konzervatória v Pardubiciach  roku 2005 pokračovala v štúdiu na Ostravskej univerzite, kde roku 2010 získala titul MgA (Master of Art). Ešte počas štúdií v Ostrave odišla zbierať zahraničné skúsenosti do Francúzska, kde začala štúdium hry na barokovú flautu pod vedením Delphine Leroy, François Nicolet a Gionata Sgambaro. Štúdium vo Francúzsku zavŕšila diplomom DEM. Štúdium historických fláut ju uchvátilo natoľko, že v prehlbovaní svojich znalostí pokračovala štúdiom na Koninklijk Conservatoirum v Haagu pod vedením Bartholda Kuijkena. Počas štúdií sa zúčastnila mnohých interpretačných kurzov u Patricka Galloisa, Clary Novak, Vincenta Lucasy, Franka Theunsa, Jany Ostrého a tiež mnohých interpretačných súťaží. Za všetky spomeňme Concertino Praga, Pražská jar či Duškovu súťaž hudobnej mládeže, na ktorej obdržala so svojim triom roku 2000 2. cenu. Radka hrá a organizuje množstvo koncertov v Čechách, tak i v zahraničí. Za všetky menujme aspoň „Les nocturnes du Mont saint Michel”, Lutherse Bach ensemble, L´Arco Sonoro, The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands, Consort for 18th century harmony, Le Concert d´Apollon, Musica aeterna, Collegium Marianum, Le plaisir de la musique, Collegium 1704, Wroclawska Orchestra Barokowa a Orkestra Historiczna Katowice, Bremen, Barockorchester. Od roku 2014 pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 2015 - 17 vyučovala hru na traverso v rámci svojho doktorandského štúdia na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave a v akademickom roku 2019-2020 pôsobila ako asistent hry na traverso na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

PETRA MATĚJOVÁ sa venuje predovšetkým interpretácii na rôzné historické podoby klavíra. Po štúdiu hry na modernom klavíri na pražskom Konzervatóriu a Akadémii múzických umení vyštudovala odbor kladívkový klavír na národných konzervatóriách v Paríži a Amsterdame. Roku 2014 obhájila doktorandskú prácu v interpretácii v rámci medzinárodného programu tzv. doktorátu „pod dvojitým vedením“ na parížskom konzervatóru a Sorbonne a na JAMU v Brne na tému Klavírne dielo J. V. H. Voříška. Často spolupracuje so súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu staršej hudby v dobovom kontexte, akými sú napr. Musica Florea, Ensemble Inégal a je zakladajúcou členkou klasicistického klavírneho Tria Unitas. Na moderný klavír i historické nástroje nahrávala pre Český, Slovenský a Španielský rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven) a pre francúzsku televíznu stanicu Mezzo (Schubert). Roku 2004 nahrala v Paríži sólové CD s tvorbou Voříška, Beethovena a Schuberta. Roku 2012 dokončila kompletnú nahrávku Voříškovho sólového klavírneho diela pre Český rozhlas. Roku 2017 vydala tri sólové CD: tri z Tomáškových Sonát pre Supraphon, Voříškovu Rapsódiu a Fantasiu pre Radioservis a na modernom klavíri Prelúdia a fúgy mladého amerického skladateľa Ericssona Hatfielda s autorovou vlastnou réžiou. Od roku 1995 pravidelne vyučuje hru na klavír a komornú hru na letných kurzoch, niekoľkokrát viedla triedu hry na kladívkový klavír na Letnej škole starej hudby vo Valticiach a na kurzoch vo Varšave, Katowiciach a Krakove. V rokoch 2008-2013 vyučovala hru na kladívkový klavír na JAMU v Brne. Od roku 2018 vedie triedu hry na kladívkový klavír na Hudobnej akadémii v Krakove. 

MAPA

Kostoľany pod Tríbečom 175, 951 77 Kostoľany pod Tribečom

bottom of page