top of page

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava

Branislav BECÍK, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Marek HATTAS, primátor mesta Nitra

Ľubica KARASOVÁ, starostka obce Palárikovo

Klaudia PINTEROVÁ, starostka obce Belá

Otokar KLEIN, primátor  mesta Nové Zámky

Juraj MESKO, starosta obce Topoľčianky

Béla KESZEGH, primátor mesta Komárno

Michal PINTÉR, starosta obce Kostoľany pod Tríbečom

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum

Dagmar BOJDOVÁ, vedúca odboru kultúry Mesta Nitra

Peter HUDÁK, manažér viacúčelových zariadení kaštieľ Palárikovo

Henrietta TÓTHOVÁ, Hotel Château Belá 

Mária FICZA SZOMBAT, Referát kultúry a mediálnych služieb Mestského  úradu Nové Zámky

Lenka MAGUŠINOVÁ, Zámok Topoľčianky

Róbert LAKATOŠ, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Komárno

Lukáš LOŽEK, rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ladice

bottom of page