top of page
nové_zámky

kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

4. október 2023 | 19.00

Vokálny súbor CORVINA CONSORT (HU)

Judit Andrejszki, Ágnes Pintér soprán

Balázs Draskóczy, Károly Pászti  tenor

Zoltán Kalmanovits barytón

András Demjén bas

CORVINA CONSORT je komorný súbor, ktorý interpretuje duchovnú i svetskú, vokálnu aj inštrumentálnu  hudbu naprieč piatimi storočiami. Jeho čilenovia sú umelci, ktorí pravidelne spolupracujú s rôznymi súbormi starej hudby tak doma v Maďarsku, ako aj v zahraničí. Realizovali  množstvo rôznych rozhlasových, televíznych a CD nahrávok. 

Corvina Consort veľmi úspešne účinkoval na mnohých festivaloch (Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Talainsko, Estónsko, Fínsko, Rumunsko, Slovensko, Chorvátsko, Belgicko - Festival van Vlaanderen in Antwerp, Canada – Festival des musiques sacrées de Québec aď.).

CD nahrávky súboru Corvina Consort boli ocenené medzinárodnou kritikou a získali viacero cien  (CHOC Awards, nominácia na MIDEM Classical Awards v kategórii zborového spevu, TOP10 CD nahrávok roka atď.).

K najviac frekventovaným programom, ktoré súbor realizuje, patria tri tématické okruhy: koncertné série z tvorby Orlanda di Lassa, Tváre Európy a Maďari v Európe – kultúrne výročia v oblasti hudby. 

Súbor je členom projektu Choralis Constantinus 500.

 

ZOLTÁN KALMANOVITS získal svoje vzdelanie na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti. Je umeleckým riaditeľom súboru Corvina Consort, jeho členom i hráčom na violu da gamba. V priebehu posledných rokov spolupracoval ako sólista s rôznymi súbormi starej hudby.  Zoltán Kalmanovits má za sebou bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí, ktorej výsledkom je množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu a CD nosičoch.  Ako umelecký riaditeľ súboru Corvina Consort je zodpovedný za výber a prípravu repertoáru. Je organizátorom a umelecky vedie projekt  Choralis Constantinus 500 – vokálno liturgická hudba v Habsburskej monarchii v 15. - 16. storočí a prezidentom umeleckej nadácie Musica Aeterna.

program

Orlando di Lasso (1532 -1594)

Alma redemptoris mater

 

Hans Leo Hassler (1564 -1612)

Tribus miraculis

 

Philippe de Monte (1521-1603)

Kyrie

Gloria

z Missa Si ambulavero

 

Orlando di Lasso

Ave regina caelorum

 

Heinrich Finck (1444? -1527)

Credo

 

Orlando di Lasso

Regina caeli

 

Salamone Rossi (1570 -1630)

Tehillim 118. I-II.

 

Heinrich Isaac (1450 -1517)

Sanctus

Agnus

z Missa Paschali

 

Orlando di Lasso

Salve regina

 

Jan Pieterzoon Sweelinck (1562 -1621)

Genevan psalm 23.

 

Orlando di Lasso

Fremuit spiritu Jesus

MAPA

Pribinova 3481/22, 940 62 Nové Zámky

bottom of page