top of page

zámok

5. október 2023 | 18.00

KOMORNÝ SÚBOR CELTIC TRIANGLE (PL)

Katarzyna Wiwer soprán (PL)
Irena Czubek-Davidson keltská harfa (PL)
Lindsay Davidson gajdy (GB)

CELTIC TRIANGLE je unikátne trio zložené z hlasu, gájd a harfy. Súbor vznikol z fascinácie jeho členov z nezvyčajného zvuku a atmosféry škótskej hudby, ktorí reprezentujú vysokú profesionálnu úroveň a nimi interpretovaná hudba sa odlišuje od bežných tradičných združení škótskej či folkovej hudby. Okrem spracovania tradičných ľudových melódií realizuje Celtic Triangle taktiež diela súčasnosti, okrem iného aj člena súboru - Lindsaya Davidsona a významné miesto v repertoári tvoria očarujúce piesne na slová najväčšieho škótskeho básnika – Roberta Burnsa (1759–1798). 

Katarzyna Wiwer je speváčka, propagátorka kultúry, prekladateľka knihy istória spevu, pedagogička spevu, je absolventkou Hudobnej akadémie v Krakove. Špecializuje sa na štýlovú interpretáciu starej hudby predovšetkým v piesňovom repetorári. Vo svojom portfóliu má množstvo autorských recitálov a koncertných  programov, téma ktorých spája umenie hudby a slova. V týchto programoch spoupracuje s vynikajúcimi komornými hudobníkmi, ako sú Andrzej Zawisza, Irena Davidson, Agnieszka Kaczmarek-Bialic, Henryk Kasperczak, Marek Szlezer, či Michał Rot. Realizovala množstvo nahrávok, o. i. so súbormi Ars Antiqua Austria, Capellą Cracoviensis, Polską Orkiestrą XVIII w., Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, Celtic Triangle, Flores Rosarum. Katarzyna Wiwer je tiež umeleckou riaditeľkou festivalu: Muzyka nad Zdrojami v Szczawnici ako aj Barok na Spiszu, je aj zakladateľkou súboru Scepus Baroque. Roku 2021 sa na trhu objavil jej preklad knihy  Johna Pottera a Neila Sorrella História spevu (vydavateľstvo Astraia, Krakov). V Poľsku je jednou z mála speváčok spievajúcich po škótsky. 

Irena Czubek-Davidson študovala hru na harfu v triede Bogumiły Lutak-Modrinić na Hudobnej akadémii v Krakove, ktrú aboslvovala s vyznamenaním. Od roku 2002 je členkou orchestra Krakovskej filharmónie, s ktorou spoupracuje aj ako sólistka. Účinkuje s repertoárom sólovým i komorným s renomovanými súbormi inštrumentálnymi i vokálnymi v Poľsku i v zahraničí, okrem iného s Národným orchestrom poľského rozhlasu v Katowiciach,  filharmóniami v Poznani a Wroclave, symfonickými orchestrami v Zürichu, Krakovksou operou, Tarnowským a Slupským komorným orchestrom, Capellou Cracoviensis. V repertoári má koncerty pre jarfu a orchester a v podstate všetky idela pre harfu a zbor. Ako prvá sólistka predviedla v Krakove Koncert pre harfu  A. Ginasteru (2016). Realizovala viacero premiér skladieb pre harfu, o. i. pre Zväz krakovských skladateľov. V Krakovskej televízii odvysiealala viacero edukačných projektov pre deti. Irena Czubek-Davidson sa zaoberá tiež pedagogickou činnosťou, vedie triedu hry na harfu v Hudobnej akadémii v Krakove, kde roku 2020 získala doktorandský titul v umeleckej disciplíne inštrumentalistika. 


Lindsay Davidson – uznávaný a vo svete oceňovaný virtuóz hry na gajdy, je absolventom Univerzity v Edinburghu. V histórii hry na tomto nástroji je prvým umelcom na svete, ktorý ukončil štúdium v tomto odbore. Program štúdia bol špeciálne vytvorený pre neho. Roku 1996 tiež ukončil postgraduálne štúdium v odbore kompozície a počítačovej syntézy zvuku. Roku 2007 získal doktorát v odbore skladba. Realizujú rozsiahlu pedagogickú i koncertnú činnosť, pričom ťažisko jeo práce spočíva v kompozícii skladieb pre gajdy.   Lindsay ako skladateľ aj interpret spolupracoval s mnohými orchestrami a dirigentmi tak vo Veľkej Británii ako ja v Poľsku: The Royal Scottish National Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Orkiestrą Kameralną Amadeus, s Jerzym Maksymiukom i Krzesimirom Dębskim. Vystupoval v mnohých krajinách Európy, Austrálii, USA i Venezule. Od roku 1992 je nositeľom titulu „Clan Piper” (klanový gajdoš) a v rokoch 1987-2001 plnil fukciu Town Piper to Linlithgow, teda funkciu čestného gajdoša svojho rodného mesta  Linlithgow. Roku 2003 vydal CD Philharmonic Bagpipes obsahujúce jeho kompozície pre gajdy a sláčikový orchester. 

program

Pozvanie do tanca

Skladba Linsaya Davidsona

 

Angus McKinon, Captain Colin Campbell                   Úprava škótskeho vojenského tanca

 

My Love is like a Red, Red Rose
Pieseň na slová Roberta Burnsa 

 

Glasgow Police Pipers
Úprava tradičnej melódie

 

Comin’ Thro’ the Rye
Pieseň na slová Roberta Burnsa 

 

Piano di Sorrento, Paddy’s Leather Breeches
Skladba Linsaya Davidsona

Ye Banks and Braes
Pieseň na slová Roberta Burnsa

 

The Fairy Lullaby, Aspen Bank, Kalabakan
Tradičná škótska uspávanka

 

Solo Borderpipes
G
ajdy z pohraničia Anglicka a Škótska

 

Highland Cradle Song, The Road to the Isles
Škótsky valčík a pochod

 

Eightsome Reels
Škótsky tanec

 

Anna
Lindsay Davidson – Ária Anny, Fragment z koncertnej suity  Tulsa Lindsaya Davidsona

 

Highland Bagpipes solo
Veľké goralské škótske gajdy

MAPA

Parková 1, 951 93 Topoľčianky

bottom of page