top of page

Château Gbeľany

Gbelany_copy.jpg

11. JÚN 2023 | 18.00

SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY (SK)

ROMAN KRŠKO barytón (SK)

TOMÁŠ NEMEC klavír (SK)

ADRIAN KOKOŠ dirigent (SK)

SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY vznikol roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. V súčasnosti pôsobí pri Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku. Pri jeho zrode bol Anton Kállay, ktorý sa stal prvým dirigentom zboru a viedol ho do roku 1976. Potom ho krátko dirigoval Valentin Iljin (1976 – 1977). V rokoch 1977 –  2021 bol jeho dirigentom a umeleckým vedúcim Mgr. Ladislav Holásek, ktorý  Holásek zásadne ovplyvnil umelecký profil telesa a priviedol ho na vrcholnú úroveň vokálneho interpretačného umenia. V prvých rokoch pôsobenia v SZMB postupne menil jeho tvár. Významne rozširoval repertoár zboru, s čím zároveň pribúdali požiadavky na uvádzanie náročných vokálno-symfonických diel. V nadväznosti na tento trend sa zvyšoval počet členov zboru, čím sa stratil jeho komorný charakter. Preto sa roku 1979 zmenil jeho názov na Spevácky zbor mesta Bratislavy.
V rozsiahlom repertoári zboru je obrovské množstvo omší, oratórií a kantát i opier, rôznych štýlových období a aj diela súčasnej svetovej tvorby. Repertoár à cappella obsahuje stovky diel z renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu a diel skladateľov 20. storočia. Premiéroval mnohé skladby súčasných slovenských skladateľov. Bohatá je aj jeho nahrávacia činnosť keď v Slovenskom rozhlase nahral niekoľko desiatok diel à cappella, v Slovenskej televízii realizoval rad nahrávok, vydal niekoľko CD, LP a SP nosičov (z najznámejších spomeňme: Messiah G. F. Händla, Svatební košile A. Dvořáka, Stvorenie J. Haydna, Requiem G. Verdiho). Zbor je vysoko oceňovaný i odbornou kritikou. Zásluhou vysokého umeleckého majstrovstva, náročnosti repertoáru a vďaka popredným umiestneniam na medzinárodných festivaloch sa zaraďuje medzi špičkových reprezentantov zborovej scény nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

ROMAN KRŠKO študoval operný spev na Konzervatóriu (2006-2012) a na VŠMMU v Bratislave (2009-2016). Roku 2008 sa stal členom operného zboru v Slovenskom národnom divadle a od roku 2012 je jeho hosťujúcim sólistom. Spolupracoval so Slovenským rozhlasom, hosťoval v divadle Erkel Operaház v Budapešti, účinkoval na festivaloch v Nemecku a Švajčiarsku. Od orku 2018 je hosťujúcim sólistom Štátneho divadla Banská Bystrica a Štátneho divadla Košice. Od roku 2018 pôsobí ako pedagóg operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave. Roku 2019 účinkoval v divadle v Ústí nad Labem a o rok neskôr v divadle v Plzni.

TOMÁŠ NEMEC absolvoval Konzervatórium v Košiciach pod pedagogickým vedením Ľudmily Kojanovej (1985-1991) a Vysokú školu múzických umení v Bratislave v klavírnej triede Mariana Lapšanského (1991-1996). Už počas štúdií využil svoje výnimočné schopnosti a s úspechom sa zúčastnil na domácich i medzinárodných klavírnych súťažiach. Najvyššie ocenenie si odniesol zo Súťaže študentov slovenských konzervatórií (1988), na Súťaži mladých interpretov v nemeckom Ettlingene sa roku 1989 prebojoval do finále, v nasledujúcom roku si odniesol Čestné uznanie 1. stupňa z Medzinárodnej súťaže Bedřicha Smetanu v Hradci Králové, druhé miesto obsadil na Medzinárodnej klavírnej súťaži Fryderyka Chopina v Mariánskych Lázňach (1991), rovnakú pozíciu si vybojoval aj na Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela v Bratislave (1993) a na Medzinárodnej súťaži Johannesa Brahmsa v rakúskom Pörtschachu (1994). Čestné uznanie mu udelili na Medzinárodnej súťaži Franza Liszta v Budapešti (1996) a v tom istom roku sa stal finalistom Medzinárodnej tribúny mladých interpretov TIJI-UNESCO v Lisabone. Svoje interpretačné kvality zveľaďoval na medzinárodných majstrovských kurzoch u takých osobností ako Lazar Berman, Eugen Indjic, Halina Czerny-Stefańska, Peter Toperczer a Marian Lapšanský. 

Ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Portugalským symfonickým orchestrom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Symfonickým orchestrom VŠMU pod taktovkou O. Lenárda, R. Stankovského, K. Trevora, P. Feranca, P. Breinera a i. Okrem domácich pódií sa predstavil na koncertných podujatiach v Českej republike, Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Nemecku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku. Štúdiové nahrávky realizoval pre Slovenský rozhlas a spoločnosti Marco Polo a Slovart Records. Popri koncertnej činnosti sa v súčasnosti venuje aj pedagogickej práci na VŠMU a je korepetítorom v Slovenskom filharmonickom zbore. 

program

Georg Friedrich Händel (1685 -1759)    

    Hallelujah z oratória Mesiáš HWV 56

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

    Veni Sancte Spiritus KV 47

 

Charles Gounod (1818 -1893)    

    O salutaris 

    Domine Salvam 

    z Omše č. 6 G dur 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 -1847)

     Es ist genug! 

     ária Eliáša z oratória Eliáš op. 70

 

Giuseppe Verdi (1813 -1901)

    Và pensiero, zbor Židov z 3. dejstva        
    opery Nabucco 

 

Richard Wagner (1813 -1883)     ´

    Treulich geführt, Svadobný pochod z 3.                   dejstva opery Lohengrin WWV 75

 

Georges Bizet (1838 -1875)

    Votre toast, je peux vous le rendre,                              pieseň Toreádora z 1. dejstva opery Carmen 

 

Eugen Suchoň (1908 -1993)

    Slovenské ľudové piesne ESD 44

    Nebol som ja pri milej 

    Mám ja milučkého

    Nebanovala bych

    Vínko, vínko

    Tancuj, tancuj

 

Antonín Dvořák (1841-1904)     

    Šest moravských dvojzpěvů op. 32

    Dyby byla kosa nabróšená 

    Slavíkovský polečko malý 

    Holub na javoře 

    V dobrým sme se sešli 

    Šípek  

    Zelenaj se, zelenaj

 

Eugen Suchoň 

    Aká si mi krásna ESD 51a

ADRIAN KOKOŠ od januára 2004 pôsobí ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu (od roku 2011 je súčasťou DSZ SRo aj Dievčenský spevácky zbor). Popri rozhlasovom zbore je dominantnou jeho dlhoročná spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

Na svojom konte má celý rad premiér domácich i svetových autorov. Od roku 2003 spolupracuje so slovenským skladateľom Víťazoslavom Kubičkom, vo svetovej premiére uviedol vyše dvadsať skladateľových  diel. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými hudobnými telesami ako napr. Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moravská filharmónia Olomouc, Janáčkova filharmónia Ostrava, Filharmónia Bohuslava Maritnů Zlín, Karlovarský symfonický orchester, Johann Strauss orchester v nemeckom Coburgu, Metropolitný orchester Bratislava, Sinfonietta Bratislava, Slovenskí symfonici, Spevácky zbor Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor. 

Ako dirigent sa predstavil aj na viacerých renomovaných hudobných festivaloch (Medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Festival sakrálneho umenia Košice, Viva Musica Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Pohoda Festival, Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl, Dvořákova Olomouc, České doteky hudby, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival, Medzinárodný festival Petra Dvorského – Jaroměřice, Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary, Symfónia umenia). 

V sezóne 2009-2010 pôsobil ako hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pravidelne spolupracuje s významnými osobnosťami slovenskej a medzinárodnej hudobnej scény. Predstavil sa aj na 30. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom Sadlers Wels divadle  spolu s art – rockovou legendou skupiny YES Jonom Andersonom a Miroslavom Žbirkom dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Detským a dievčenským rozhlasovým zborom nahral množstvo diel klasického repertoáru, hudbu k rôznym rozhlasovým hrám, ale i hudbu k filmom ako napríklad  Wilsonov,  Anděl Páně 2, Svetozár Stračina, Učiteľka, Po strništi bos, Dubček, Zakliata jaskyňa. 

Je jedným z mála slovenských dirigentov, ktorý sa úspešne venuje spájaniu rôznych žánrov v hudbe. V štýle crossover uviedol množstvo hudobných projektov, kde spojil jazzovú, poppovú, rockovú, či ľudovú hudbu s klasickými symfonickými telesami. Od marca 2022 pôsobí ako umelecky vedúci a hlavný dirigent Speváckeho zboru mesta Bratislavy. 

V rokoch 2021 a 2022 bol jedným z členov odbornej poroty talentovej súťaže mladých virtuózov v oblasti vážnej hudby VIRTUÓZI – národné kolo. V júli 2022 dirigoval otvárací ceremoniál Európskeho olympijskeho festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici, ktorý bol vysielaný v priamom prenose do 48 krajín sveta. So Slovenským komorným orchestrom a Speváckym zborom mesta Bratislavy uviedol na Bratislavských hudobných slávnostiach Händlovo „Dettingenské“ Te Deum. 

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno – inštrumentálnej hudby.  Hudobné tituly, ktoré nahral, vydali vydavateľstvá Slovak Radio Records, Hudobný fond a Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.

MAPA

Hlavná 140, 013 02 Gbeľany

bottom of page