top of page

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja

11. JÚN 2024 | 18.00

LISELOTTE ROKYTA Panova flauta
JAN ROKYTA cimbal 

Trnove copy.jpg

Liselotte Rokyta sa narodila v severoholandskom mestečku Heerhugowaard a vo svojom rodnom Holadnsku študovala hru na Panovu flautu u medzinárodne uznávaných rumunských majstrov: najprv u Damiana Lucu na Regionálnej hudobnej škole v Amersfoorte a následne u Nicolu Pîrvu na Hilversums Conservatorium v Hilversume (1990-1994 – pedagogický diplom) a na Hoge School der Kunsten v Amsterdame (1994-1996 – koncertný diplom). Počas štúdia absolvovala Liselotte majstrovské kurzy u ďalších špičkových koncertných hráčov, ktorými sú Simion Stanciu a Gheorghe Zamfir. Niekoľkokrát tiež navštívila Rumunsko za účelom osvojenia si autentickej hry na Panovu flautu a patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších (pôvodom nerumunských) interpretov, ktorí (okrem iného) ovládajú rumunský štýl hry na Panovu flautu. V rámci štúdia rumunského jazyka a literatúry na Amsterdamskej univerzite (Universiteit van Amsterdam) absolvovala Liselotte roku 1997 trojmesačnú entomuzikologickú stáž v oblasti Maramureş (severné Rumunsko) a zaoberala sa tu výskumom doteraz komplexne neprebádanej vokálnej formy "Hora cu noduri".  Liselotte pravidelne spolupracuje s popredným kanadsko-holadnským organistom André Knevelom a koncertujú spolu v Holandsku, kanade a USA. Ďalej spolupracuje so známymi organistami Martinom Mansom (Holandsko) a Jaroslavom Tůmom (Česká republika), s ktorým koncertuje v Českej a Slovenskej republike, Nemecku, Švajčiarsku a Juhoafrickej republike. Koncertné cesty zaviedli Liselotte i do Dánska, Francúzska, Rumunska, Poľska či Moldavska. S Janom Rokytom vytvorila Liselotte netradičné nástrojové duo spojením Panovej flauty a cimbalu. Ich koncertný program obsahuje folklórnu hudbu východnej Európy i transkripcie a pôvodné klasické skladby pre túto nástrojovú kombináciu. Liselotte tak patrí k prvým hráčom na Panovu flautu, ktorí štúdiovo nahrali a koncertne predvádyzajú klasické štandardy Claudea Debussyho, Edgara Varèseho či transkripcie skladieb Bélu Bartóka. Po svojom príchode z Holandska do Českej republiky (2009) Liselotte pravidelne spolupracuje s klavíristkou Eliškou Novotnou, organistom Jaroslavom Tůmom, s komorným orchestrom Camerata Janáček a s Orchestrom ľudových nástrojov Vojenského umeleckého súboru ONDRÁŠ. Okrem inštrumentálnych výkonov je Liselotte tiež nadaným rečníkom a často sprevádza svoje koncerty slovom. Po celú dobu svojej koncertnej kariéry je Liselotte aktívnym a vyhľadávaným pedagógom: vyučovala na Vysokej škole múzických umení v Amsterdame (Amsterdamse Hoge School der Kunsten, 1996-1998), na Regionálnej hudobnej škole Amersfoort (RMA/Scholen in de Kunst, 1998-2007), na Vysokej škole múzických umení ArtEZ v Arnheme (Hoogeschool voor de Kunsten ArtEZ, 2004-2006) a na Vysokej škole múzických umení Fontys v Zwolle (FONTYS Hoogeschool voor de Kunsten, 2008). Od roku 2007 vyučuje hru na Panovu flautu v rámci svojich súkromných kurzov v Holandsku, Českej republike a Kanade a USA a vzdeláva i adeptov z Poľska či z Južnej Kórey. V rokoch 1995-2021 bola Liselotte jedným z ťažiskových pedagógov letnej školy hry na Panovu flautu vo švajčiarskej Arose (DAJOERI Panflőtensommerkurse), na ktorej sa v rokoch 2011 a 2012 podieľal i Gheorghe Zamfir. Od roku 2019 pôsobí Liselotte tiež na letných kurzoch v rumunskom meste Sibiu, ktoré založil a vedie bývalý žiak Gheorghe Zamfira a Liselottin kolega Radu Nechifor. Roku 2019 zavítala Liselotte Rokyta do Moldavskej republiky, ktorá spolu s Rumunskom tvorí dvojicu najvýznamnejších centier Panovej flauty na svete. Liselotte tu absolvovala majstrovské kurzy u najvýznamnejšieho moldavského pedagóga Iona Neguru a zoznámila sa tiež s tunajšími legendárnymi hráčmi, ktorými sú Boris Rudenco a Vasile Iovu. Liselotte udržuje tiež dobré kolegiálne vzťahy s vynikajúcimi reprezentantmi mladšej a strednej generácie moldavských hráčov na Panovu flautu, ktorými sú Ion Malcoci, Andrei Druţa a Ştefan Negura. V rokoch 2017-2022 bola Liselotte dramaturgičkou a riaditeľkou Medzinárodného hudobného festivalu BOŽSKÁ FLAUTA. Štvrodenný festival patril k najvýznamnejším svetovým festivalom zameraným na Panovu flautu a počas jeho šesťročnej existencie boli postupne jeho hlavnými hviezdami rumunskí hráči Andreea Chira, Radu Nechifor, Vasile Răducu, Gheorghe Rizea, Stefan Negura, Matthijs Koene, Jeanne Gollut, Michel Tirabosco alebo Taras Berchtold. Všetky koncerty festivalu nahrával Český rozhlas 3-Vltava a Český rozhlas Ostrava.  Roku 2022 publikovalo české hudobné vydavateľstvo SUPRAPHON Liselottino profilové CD pod názvom Syrinx.

program

Storočná elegancia a là carte alebo Viedeň – Paríž – Bukurešť 1910-1935


Rumunská ľudová
Balada Mioriţa  

Fritz Kreisler
Liebesleid & Schön  Rosmarin

Georges Boulanger
Pentru tine & Avant de mourir

 

Rumunská ľudová 
Suita z Ardealu

 

Béla Bartók
Miniatúry (výber)

Claude Debussy
Syrinx 

Stanislav Palúch
Božská flauta

Rumunská ľudová 
Suita z južného Rumunska

Béla Bartók
Rumunské tance BB 68

Jan Rokyta študoval hru na cimbal u Ludmily Dadákovej na Konzervatóriu v Bratislave a hru na zobcovú flautu u Waltera van Hauweho a Paula Leenhoutsa na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdame. Svoju kariéru zahájil v Cimbálovej muzike TECHNIK Ostrava, založenej jeho otcom Janom Rokytom seniorom. V období 1988-1992 bol taktiež stálym hosťom Brnianskeho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov  a Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava. Spolupracoval so špičkovými osobnosťami moravskej a slovenskej ľudovej hudby, akými sú Jarmila Šuláková, Darina Laščiaková, Jindřich Hovorka, Josef Laža, Miroslav Dudík či Štefan Molota.  V oblasti súčasnej vážnej hudby spolupracoval Jan Rokyta so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a neskôr v Holandsku s ASKO/Schönberg Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, Nieuw Ensemble, Concertgebouworkest či s Radio Kamerphilharmonie.  Bol tiež pravidelným hosťom symfonických a komorných orchestrov v Nemecku a Rakúsku ako napr. Wiener Philharmoniker, Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Klangforum a Radio-Symfonieorchester Südwestrundfunk Stuttgart. Jan Rokyta premiéroval cimbalové skladby  holadnských skladateľov Klaase de Vriesa, Floriana Maiera a Patricka van Deurzena a má vo svojom repertoáru tiež náročné komorné skladby Pierra Bouleza či Györgyho Kurtága. Pravidelne spolupracuje ako sólista so slovenským barokovým súborom Solamente naturali,  s ktorým účinkoval na prestížnych festivaloch starej hudby  Trigonale (Rakúsko), Boston Early Music Festival (USA) či Cervantino (Mexico).             V oblasti svetového folklóru získal Jan Rokyta bohaté skúsenosti v orchestri Medzinárodného folklórneho divadla v Amsterdame, kde pôsobil v rokoch 1995-2002 ako inštrumentálny sólista a hudobný realizátor a v sezóne 2007-2008 ako hudobný riaditeľ tohto telesa. V spolupráci so speváčkou Shurou Lipovsky sa zúčastnil na medzinárodných festivaloch židovskej hudby v Krakove, Weimare a Amsterdame. Spolu s Liselotte Rokyta vytvoril Jan Rokyta netradičné nástrojové spojenie Panovej flauty a cimbalu. Ich koncertný program obsahuje folklórnu hudbu východnej Európy  i transkripcie a pôvodné skladby pre Panovu flautu a cimbal.  Jan Rokyta je umeleckým vedúcim súboru Ensemble Flair, ktorý sa venuje nadžánrovej tvorbe vychádzajúcej z tradície moravskej ľudovej hudby. Inšpirácie Rokytových skladieb a úprav vychádzajú napríklad  z diela Leoša Janáčka či z poézie Petra Bezruča, Josefa Kainara a Josefa Kalusa a speváčky Flairu Kláry Blažkovej. Jan Rokyta je hudobným redaktorom Českého rozhlasu a tiež i dramaturgom, producentom a moderátorom pravidelného koncertného cyklu Českého rozhlasu Ostrava “Spevom k srdcu”, v ktorom dáva hudobné slovo špičkovým súborom a sólistom z Českej republiky i zo zahraničia.  Jan Rokyta bol v rokoch 2014-2018 predsedom moravskosliezskej a celoštátnej poroty súťaže v detskom ľudovom speve Zpěváček a je zanieteným propagátorom šírenia a skvalitňovania ľudového spevu medzi deťmi a mládežou. Od roku 2015 je Jan Rokyta tiež umeleckým riaditeľom Medzinárodného hudobného festivalu  Musica pura, ktorý  každoročne prináša poslucháčom v Moravskosliezskom kraji koncerty, workshopy a semináre.  Jan Rokyta je autorom kompozícií a úprav pre celý rad zahraničných inštrumentalistov a  jeho skladby majú vo svojom repertoári súbory  Flautiando Köln, London Recorder Quartet, Epoque Quartet alebo Vojenský umelecký súbor Ondráš. Spolupracuje s Českou televíziou  a nemeckým rozhlasom v Brémach a pôsobí i ako hudobný režisér.

Ako sa k nám dostanete?

bottom of page