top of page
Pro musica nostra

Medzinárodný hudobný festival

pro musica nostra

Festival, ktorý vracia hudbu na miesta, kde kedysi znela.

Našu

až k vám

privezie

Ďakujeme!

​Ďakujeme za vašu priazeň na festivaloch Pro musica nostra Thursoviensi, Sarossiensi a Tyrnaviensi 

a tešíme na vás v roku 2025!

-

Tento rok na jeseň budeme pokračovať s festivalmi Pro musica nostra Nitriensi a Gemeriensi.

Viac informácií už čoskoro.

PMN24_thurso_634x900_1b.jpg
PMN24_tyrna_634x900_1b.jpg
PMN24_saro_634x900_1b.jpg
PMN24_nitra_634x900_2b.jpg
PMN24_gemer_634x900_4b.jpg
309952789_545589317567310_4297153068167988309_n.jpg

Milí festivaloví hostia,

základnou ideou festivalov PRO MUSICA NOSTRA je prezentácia klasickej hudby vo významných architektonických pamiatkach viacerých slovenských regiónov. Hudobnému centru nejde pri koncipovaní festivalu len o púhe „zatraktívnenie“ klasickej hudby a pamiatok, ale aj o poukázanie na potenciál uchrániť, zveľadiť a rozvíjať tak umeleckú ako i historickú časť tohto pomyselného zväzku. Napokon nejde o novodobé príťažlivé spojenie, veď chóry kostolov, spoločenské sály kaštieľov či salóny meštianskych sídiel boli u nás ešte pred sto rokmi takmer výlučne jedinými priestormi pre pestovanie duchovnej a svetskej hudby. Vraciame sa teda našim podujatím takpovediac do prirodzeného umeleckého prostredia, lona umeleckej tvorby a jej prezentácie. 

Stretávame sa na putovaní po krásnych architektonických pamiatkach za zvukov predovšetkým komornej hudby, ktorá má svojou intimitou a vnútornou integritou osobitú silu priestory týchto pamätihodností rozozvučať. Nielen vniesť do nich zvuk, ale rozvibrovať to, čo je v nich na prvý pohľad statické, umŕtvené časom z povahy architektúry, maliarstva či sochárstva. Náš zámer – odhaľovať nepoznané, pridať mu zvukom novú farbu a ukázať dnešnému človeku estetický a etický výraz minulej doby v jej nespočetných a neopakovateľných podobách. 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

bottom of page