top of page

Beladice

Park Hotel Tartuf

beladice.jpg

Kaštieľ neobjavíte náhodou, ale ako všetko jedinečné a drahocenné, musíte ho chvíľu hľadať. Je ukrytý v rozľahlom parku a nachádza sa v Pustom Chotári, miestnej časti obce Beladice neďaleko Nitry. Dala ho vybudovať šľachtická rodina kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského okolo roku 1820. Jesenskí boli úspešní podnikatelia a priekopníci ovocinárstva na Slovensku. V chotári obce Zlatno založili ovocný veľkosad s viac ako 20 tisíc stromami a sad sa tak zaradil k najväčším v Uhorsku. Vybudovali tiež konzerváreň, muštáreň a pálenicu.
Kaštieľ bol potom sídlom ďalšej šľachtickej rodiny - tajomníka Najvyššieho súdu vo Viedni a statkára Jozefa Szirányiho de Ötomös. V 80. rokoch  19. storočia ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý koncom storočia zrealizoval výrazné stavebné úpravy. Prestaval ho a zväčšil v duchu neoklasicizmu. Kaštieľ vtedy dostal podobu dvojpodlažnej trojtraktovej budovy obdĺžnikového pôdorysu s výrazným ústredným rizalitom, ktorý je na záhradnom priečelí zastrešený kupolou. Okolo rizalitu bol vybudovaný kovaný balkón prístupný prevýšenými dverami zo salónika na poschodí. Popod liatinovú konštrukciu balkóna sa priamo z parku vchádza do oválnej sály terreny. V centre dispozície kaštieľa je neoklasicistické hlavné vstupné schodište s kovaným zábradlím od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera a ornamentálne štuky. Z vnútorného zariadenia zostal v jednom zo salónikov na poschodí zachovaný fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90. rokov 19. storočia. Pozornosť si zaslúžia aj pôvodný drevený strop v druhom salóniku a maľované vitrážové okná hlavného vstupu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii. V roku 1937 počas stavebných úprav vtedajšieho majiteľa, zámožného židovského podnikateľa Dr. Krausa boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských -  Dr. Ján Ďurčanský bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Kaštieľ vlastnili do roku 1945. V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola a v ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú obnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti. Od roku 1998 kaštieľ spravuje súkromná firma, ktorá sa rozhodla celý objekt zrekonštruovať, prinavrátiť mu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym využitím. Areál kaštieľa s parkom, významná dominanta obce, je národnou kultúrnou pamiatkou, preto je tento objekt predurčený na to, aby slúžil kultúre, umeniu, spoločenskému využitiu a k príjemnému oddychu návštevníkov.Súčasťou areálu je Pustochotársky prírodno-krajinársky park, ktorý si zachoval pôvodnú kompozíciu. Nachádzajú sa tu viaceré mohutné exempláre najmä listnatých stromov, napríklad lipy či javory, v parku rastie viacero cudzokrajných druhov drevín, z ktorých vyniká jedľa normandská alebo priamo pri budove kaštieľa rastúca vzácna cesmína ostrolistá. V tichom päťhektárovom parku je inštalovaná Prírodná galéria umeleckej keramiky. Je slovenským unikátom a slávnostne bola otvorená v lete 2007. Galéria  nadväzuje na medzinárodné keramické workshopy, ktoré sa tu konali od roku 1999. Ôsmich ročníkov sa zúčastnilo viac ako 50 umelcov z 22 krajín celého sveta.

S dielami známych svetových a európskych keramikov i sochárov sa návštevníci môžu oboznámiť počas celého roka nielen v parku, ale aj v interiéroch kaštieľa a hotela. Spoluorganizátor workshopov akademický sochár Ilja Holešovský pri otvorení galérie uviedol: „Keramika má mnohé podoby, rozmanité tvary, má estetickú aj úžitkovú hodnotu a človeka v jeho tisícročnej histórii sprevádza ako užitočný predmet aj dekorácia či ozdoba, ako výraz jeho potrieb a túžob, ako doplnok i umelecké dielo. Umelecké artefakty vytvorené počas workshopov postupne nahradili to, čo sa z  pôvodnej výzdoby neoklasicistického kaštieľa nezachovalo, čo sa stratilo, zničilo alebo aj zmizlo. Vďaka práci keramikov areál získal novú identitu, nový charakter, jedinečnosť a predstavujú sa v ňom súčasné svetové keramické trendy. Rekonštrukciou kaštieľa, modernou dostavbou jeho funkčných častí, tu vznikol nový komplex a keramici z celého sveta vás pozývajú na jeho prehliadku“.Bývalý majiteľ barón Lindelóf, vďaka ktorému má kaštieľ neoklasicistickú podobu, je pochovaný na miestnom cintoríne v Pustom Chotári. Náhrobok na objednávku vytvoril spomínaný keramik I. Holešovský. Výrobu zadal pravnuk baróna Dr. Pankraz Freiherr von Freyberg, nemecký historik umenia a kultúrny manažér, ktorý kaštieľ niekoľkokrát navštívil v rokoch 2000-2005 a rekonštrukciu kaštieľa, celého areálu vrátane parku i jeho premenu na hotel privítal a pozitívne hodnotil. Bol veľmi rád, že sa do neho vrátil život a vďaka keramike v exteriéri aj interiéri tiež umenie.  

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Anton Sládek

bottom of page