top of page

ne 11. 6.

|

Gbeľany

Chateâu Gbeľany

Spevácky zbor mesta Bratislavy (Slovensko) Roman Krško barytón (Slovensko) Tomáš Nemec klavír (Slovensko) Adrian Kokoš dirigent (Slovensko) Händel Hallelujah z oratória Mesiáš HWV 56 Mozart Veni Sancte Spiritus KV 47 Gounod O salutaris Domine Salvam z Omše č. 6 G dur aux cathédralesMe

Tickets are not on sale
See other events
Chateâu Gbeľany
Chateâu Gbeľany

Time & Location

11. 6. 2023, 18:00 – 12. 6. 2023, 18:00

Gbeľany, 013 02 Gbeľany, Slovakia

About the event

Vokálna hudba je jedným z mystérií ducha. Sólový, či zborový spev uvádzajú človeka do tajomných oblastí hudobnosti. Stáva sa tak v prípade veľmi slávnych, známych a vyhľadávaných diel (Händlovo Hallelujah, Verdiho Zbor Židov, Wagnerov Svadobný zbor a pochod, Bizetova Pieseň Escamilla, Suchoňov zbor Aká si mi krásna), ale aj v prípade menej populárnych diel (Mozart, Gounod  Mendelssohn Bartholdy). Zborové úpravy ľudových piesní majú mimoriadny apel na aktivizáciu primárneho zážitku (Suchoňove úpravy) a ľudový podtext vokálnej hudby mnohým skladateľom zabezpečil trvalú slávu (Dvořák).

Vstupenky:  10,- 8,- EUR

si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal

alebo v Château Gbeľany: +421 904 420 420

Share this event

bottom of page