top of page

evanjelický kostol a. v.

7. október 2023 | 18.00

ENIKÖ GINZERY cimbal (SK/DE)

ANDRÁS FEJÉR pozauna (HU)

ENIKÖ GINZERY sa narodila v Bratislave. Svoje interpretačné umenie sústreďuje na prezentáciu cimbalu ako plnohodnotného koncertného inštrumentu. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na Akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, na Vysokej škole múzických umení (doktorandské štúdium) v Bratislave a na Hochschule für Musik Saar v Saarbrückene. v Nemecku. K jej pedagógom patria: Beata Čečková, Ľudmila Dadáková, Ilona Szeverényi, Stefan Litwin, Yukiko Sugawara, Daniel Matej. Roku 1996 sa stala laureátkou medzinárodnej cimbalovej súťaže vo Valašskom Meziříčí. Je koncertne činná v oblasti sólovej i komornej hudby. Od roku 1995 pravidelne koncertuje na významných festivaloch a koncertných pódiách na Slovensku, v Európe i v USA. Pôsobila o. i. s orchestrami: Slovenská Filharmonia, Rozhlasový orchester SWR Stuttgart, Rozhlasový orchester RSO Berlin, Rozhlasový orchester ORF Wien, Konzerthausorchester Berlin, Rozhlasový orchester SR Saarbrücken, Polský národný rozhlasový orchester Katowice, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Rozhlasový orcherster NDR Hannover, Orchester der Komischen Oper Berlin, Helsinki Philharmonic Orchestra, Joensoo Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano, Wiener Symphoniker, a tiež s ansámblami: musikFabrik Köln, Klangforum Wien, Ensemble Unitedberlin, Ensamble L`art pour l`art, Kammeransamble Neue Musik Berlin, Ensemble Plural, Melos Ethos Ensemble, Ensemble, Solamente Naturali, Komorným orchestrom Bohdana Warchala a Moyzesovým kvartetom atď... Široký ambitus jej repertoáru zahŕňa skladby od stredoveku až po súčasnosť. Od roku 2010 sa venuje aj hre na historickom cimbale. Intenzívne sa zaoberá interpretáciou hudby stredoveku, interpretáciou pôvodných kompozícií pre salterio z 18.stor., tabulatúrnymi zbierkami východnej Európy (17. až 18.storočie). Na svojich koncertoch predstavuje aj vlastné transkripcie. Dôležitým predmetom jej záujmu je interpretácia diel súčasných autorov komponujúcich pre sólový cimbal a pre rôzne nástrojové zoskupenia s účasťou cimbalu. Pravidelne premiéruje diela slovenských i zahraničných autorov. Jej koncertná činnosť je bohatá na premiéry skladieb domácich aj zahraničných skladateľov (o. i. Vladimír Bokes, Juraj Beneš, Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Anton Steinecker, Juraj Hatrík, Peter Machajdík,Lukás Borzík, Michal Košut, Peter Graham, Hans-Joachim Hespos, Theo Brandmüller, Rainer Rubbert, Norbert Fröhlich, João Pedro Oliveira, Lisa Lim, Matthew Whittall, Daniel Biró, Chiel Meijering, Luigi Manfrin, István Láng, Pál Károlyi, Miklós Maros,Máté Hollós, László Tihanyi, Gabriel Irányi,Fabio Nieder, Gwyn Pritchard, Vinko Globokar, Claus-Steffen Mahnkopf, Erik Janson.). Doteraz premiérovala približne 50 kompozícií súčasných autorov z rôznych krajín sveta. Nahrala viecero sólových CD pre vydavateľstvá: Hevhetia, Slovart Records,Verlag Neue Musik. Jej dizertačná práca sa venuje téme zvukových a technických možností cimbalu a jeho predchodcov od staroveku až po súčasnosť.

ANDRÁS FEJÉR pochádza z Budapešti a svoje prvé vzdelanie v hre na pozaunu získal ako 10-ročný u Gyulu Gergelyho. Na Konzervatóriu Béku Bartóka študoval u Istvána Farkasa a na Hudobnej akadémii Franza Liszta u Ferenca Steinera a roku 1990 získal aj diplom v pedagogickej oblasti. V rokoch  1993 1 1994 absolvoval majstrovské interpretačné kurzy u  Michela Bequeta a Branimira Slokara. V rokoch 1987-1997 bol sólovým pozaunistom v Maďarskej národnej filharmónii a roku 1995 získal ocenenie „Orchestrálny umelec roka“. Od roku 1997 je sólovým pozaunistom Nemeckého symfonickho orchestra Berlín. V rokoch 2001-2006  bol pedagogicky činný na Hudobnej akadémii Franza Lizsta v Budapešti.  Veľmi aktívny je András Fejér ako komorný hráč. Tak aj s ďalšími kolegami založil roku 1983 Kvintet dychových nástrojov Academia Budapešť, s ktorým  získal množstvo ocenení na rôznych medzinárodných súťažiach. 

program

Guillaume de Machaut (1305 - 1377)     Balada                                                  Balada                                                  Lai                                                        Douce dame (süße Dame)                                    

Gilles Binchois (1400 - 1460)

Tristre prasir                                                         

Orlando di Lasso (1532 - 1594)    

3 motetá                                                       

Anonym    

Folias de Espana (1764, Rukopis Barcelona) 

 

Máté Hollós (1954)

Doloroso (2019)                                    

 

Melinda Kistétényi (1926)

Sonáta pre pozaunu (2. a 3. časť)                                                             

Leoš Janáček (1854 - 1928)

Lístek odvanutý                                                                               

Béla Bartók (1881 - 1945)

Pre deti, Mikrokozmos, 44 duet výber

Fujarová Č. 13, č. 11

Notturno

Staccato

Uspávanka

Ej, kmotra moja

Svadobná pieseň

Kolomejská - tanec

Od roku 1998 hrá komorné koncerty s Joachimom Pliquettom a Arvidom Gastom. Jeho prvá CD nahrávka vznikla roku 2000 pod titulom NameGame pre spoločsnoť Hungaroton Classic, a neskôr bola spolkom Maďarských súčasných skaldateľov vyznamenaná cenou Artisjus. Toto ocenenie získal ešte roku 2008 a 2012. Jeho druhé CD vzniklo roku 2011 s názvom C’est la Vie taktiež pre spoločnosť Hungaroton Classic. Andrásovi Fejérovi venovalo svoje skladby viacero maďarských skladateľov – koncerty aj sólové skladby, z ktorých viaceré možno počuť aj na tomto CD. Premiérovo uviedol viac ako 15 nových skladieb. Od roku 2011 pravidelne účinkuje s cimablistkou Enikő Ginzery.  Roku 2007 bol András Fejér členom poroty na Medzinárodnej pozaunovej súťaži (ARD) v Mníchove a roku 2010 v  Markneukirchene. On sám je nositeľom viacerých ocenení na medzinárodných súťažiach ako sólista ale aj s kvintetom Academia.Roku 2012 získal Cenu Franza Liszta, ktorá je najvyšším štátnym vyznamenaním v oblasti hudb v Maďarsku. Okrem toho získal aj ďalšie ocenenia – na medzinárodných interpretačných súťažiach: roku  1992 3.  cenu a Zvláštvu cenu za interpretáciu diela českého skladateľa na festivale Pražská jar, roku 1995 2. cenu vo francúzskom  Toulone a 3. cenu na súťžai ARD v Mníchove, pričom 1. a 2. cena neboli udelené.  Kvinteto Academia získalo nasledovné ceny: roku 1986 1. cenu na súťaži komornej hudby pre plechové dychové nástroje v Barcsi, roku 1990 2. cenu na Medzinárodnej súťaži kvintet plechových dychových nástrojov v Narbonne (Frankreich) a roku 1990 2. cenu na Medzinráodnej súťaži komornej hudby v rakúskom Gmünde.

MAPA

Teplická 208, 049 32 Štítnik

bottom of page