top of page

Jarok

Rímskokatolícky kostol Sv. Martina 

Jarok.jpg

Dnes už nik nezistí, kedy bol v Jarku postavený prvý kostol. Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O prevádzku sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti. V roku 1708 bola postavená prvá fara, dnešná Stará fara. Prvý kňaz Pavol Féherváry tu pôsobil iba rok. Na jeho miesto prišiel čerstvý absolvent teológie viedenskej univerzity Ján Baltazár Magin (1709-1712). Preslávil sa ako historik a autor prvej politickej obhajoby slovenského národa v Uhorsku. Karol Orlay (1712-1738) za štvrťstoročie duchovnej služby v Jarku si vyslúžil povesť horlivého kňaza. Počas jeho pôsobenia s pomocou nitrianskeho biskupa Ladislava Erdődyho bol v rokoch 1718-1723 postavený nový kostol. Pôvodná jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria mala postavenú sakristiu a predstavenú vežu s cibuľovitou barokovou guľou. Vo veži boli tri menšie zvony. Najväčší zvon bol v I. svetovej vojne (1916) roztavený na zbrojárske účely. Prvá renovácia prebehla v rokoch 1784-1789, pri čom boli vybudované oba bočné oltáre sv. Karola Boromejského a sv. Jána Nepomuckého ako aj hlavný oltár sv. Martina. Zásluhu na tom mal vtedajší farár Dr. Anton Šafarovič. Na sklonku 18. storočia ešte pribudla kazateľnica a klasicistická mramorová krstiteľnica. 

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Anton Sládek

bottom of page