top of page

Petrovany

Barokovo-klasicistický kaštieľ

Petrovany.png

Koncert v oválnej sále kaštieľa v Petrovanoch má svoje osobité čaro. Potvrdzuje viacnásobnú skúsenosť s výstavnými, koncertnými i divadelnými podujatiami a to tým, že duch miesta má svoju jedinečnosť a autenticitu aj bez zavŕšenej „dokonalosti“ obnoveného priestoru. Treba len poznamenať, že ornamentika na stenách a klenbe tejto sály je historizujúca, zrejme z obdobia okolo roku 1900. 

Petrovany sú obec, ktorej vznik a existenciu určovala prastará významná cesta vedúca popri toku Torysy z juhu na sever Európy. Tak rušná, že v krátkych vzdialenostiach od seba vznikli a prosperovali také významné mestá ako Košice, Prešov, Sabinov, Lipany, Bardejov. Názov Petrovany dalo obci už v stredoveku zasvätenie kostola. A prijal ho aj tunajší zemepanský rod šľachticov Sinka, ktorí po roku 1450 vystupovali pod priezviskom Szentpétery. V roku 1691 ich vystriedal gróf Szentiványi, ktorého vnučka Žofia sa vydala za baróna Františka Klobušického. V roku 1756 udelila Mária Terézia Klobušickovcom grófsky titul. Vnuk Františka Žigmund Klobušický dal vybudovať nový barokový kaštieľ, ktorý bol dokončený v roku 1767. Údajne na mieste Szentpéteryovského renesančného kaštieľa. Neskorobarokový kaštieľ v Petrovanoch je symetrická dvojpodlažná bloková budova. Strednej časti dominujú – na východnej strane plytký rizalit so vstupným portálom (datovaním 1756), ukončený na úrovni strechy tympanónom s plastickým erbom a na západnej (záhradnej) strane výrazný valcový rizalit veľkej oválnej sály, ktorá výškou presahuje aj do poschodia.

Obe strany tohto bloku (južná i severná) dispozične i hmotou ukončujú kolmé krídla, ktoré sa na vstupnom i záhradnom priečelí v koncepcii celku prejavujú ako rizality. Neskorobarokovému slohu okrem celkovej hmotovo-dispozičnej schémy zodpovedá aj architektúra fasád. Členená pilastrami s iónskou hlavicou a oknami s ušnicovými šambránami, frontónmi a klenákom s mušľou v strede. Pôvodné sú aj konštrukcie striech – manzardové, hrebeňmi a tvarmi zvýrazňujúce barokové hmoty krídiel i oválnej sály. 

Po roku 1856 sa stal, vďaka sobášu s Reginou Klobušický, majiteľom gróf Juraj Szirmay. Okolo roku 1890 ho odkúpil barón Alfonz Vécseyi a vtedy okolo kaštieľa zriadili pozoruhodný romantický park, ktorého devalvované zvyšky sa dodnes zachovali. Kaštieľu pribudli balkón, terasa do záhrady a ďalšie kovové doplnky. Po roku 1918 kúpil kaštieľ (v roku 1923) košický lekár Vladimír Pospíšil, ktorý ho adaptoval na sociálne účely. S podobnou funkciou existoval donedávna. Dnes ho vlastní občianske združenie Kaštieľ Petrovany, ktoré postupne odstraňuje príčiny devalvácie a vážnych deštrukcií. Popri príprave k odbornej reštaurátorskej a pamiatkovej obnove poskytuje už kaštieľ na rôzne spoločenské a kultúrne akcie. Vyčistené priestory, ozvláštnené istou surovosťou a nedopovedanosťou, poskytujú jedinečné kreatívne estetické prostredie. 

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Martin Dzurilla

Petrovany 114, 082 53 Petrovany

bottom of page