top of page

Svinia

Farský kostol Božieho milosrdenstva

SVINIA.jpg

Obec Svinia patrí medzi najstaršie v bývalej Šarišskej župe. Z jej bohatej histórie sa dodnes zachovali významné pamiatky, medzi ktorými zaberá dominantnú pozíciu gotický kostol z roku 1274. Bol postavený pri hrade a bol obnovený po zániku v roku 1518. V roku 1628 sa previedla nová fasáda a bola pristavená renesančná veža. V priebehu posledných dvoch storočí bol viackrát reštaurovaný.  Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, bočnou prístavbou, chorusom a prestavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté hviezdicovou klenbou, rebrami s jedným žľabom. V lodi sú tri polia krížovej klenby. Fasáda je členená opornými piliermi a gotickými lomenými oknami s pôvodnou kamennou kružbou. Prestavaná renesančná veža s dvojstupňovými diagonálnymi opornými piliermi, zakončená arkatúrou štítkovou atikou. Na kostolnej veži je výrazný smer plastickej atiky, kde popri štítovom ukončení sú aj bohaté listovcovo – arabeskové sgrafitá. Okrem atiky má aj nárožie veže sgrafitovú ornamentiku. Vnútorné zariadenie kostola je z 20. storočia. Kalich je klasicistický z konca 18. storočia s luiséznym festónom. V roku 1885 bol hlavný oltár zamenený za oltár v gotickom slohu a taktiež oltár svätej Anny. Pod kostolom sa nachádzajú tri hrobky rodu Merše-Szinyeiovcov. 
Novodobý Kostol Božieho Milosrdenstva vstúpil do cirkevného života obce 18. 2. 2012. Stavba je zaujímavá predovšetkým svojím interiérom, ktorého súčasťou sa len nedávno stal nový organ. Majestátny hudobný nástroj dôstojne reprezentuje svojich tvorcov. Vznikol v slovenskej organárskej dielni BIES, ktorá sídli v Hranovnici na Spiši, kde má výroba organov dlhodobú tradíciu. Už v roku 1642 sa v Spišských Vlachoch usadil staviteľ organov Jakub Koffenberg a organárske dielne sa nachádzali neskôr aj vo Švedlári a Kežmarku. Od polovice minulého storočia výroba organov na Slovensku z pochopiteľných dôvodov úplne zanikala.

Po roku 1989 vyrástli v mnohých mestách a dedinách nové kostoly, objavil sa aj dopyt po kráľovských nástrojoch. V roku 1991 vzniklo na Spiši organárske zoskupenie Mixtura4fach a neskôr výrobná dielňa firmy BIES pomenovaná po jej zakladateľoch, bratoch Jánovi a Gabrielovi. Okrem bratov Biesovcov v dielni pracuje ešte šesť zamestnancov. Vyrábajú výlučne organy so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickou traktúrou. Raritou je ich vlastná výroba cínových píšťal. Zo zliatiny cínu a olova lejú, valcujú a hobľujú plechy, z ktorých potom mladý muž, Stanislav Rusnák (synovec G. Biesa), ako jediný na Slovensku vyrába píšťaly. Vyučil sa u majstra Jána Kubáta v Kutnej Hore. Proces výroby cínovej píšťaly sa skladá približne zo stopäťdesiatich úkonov a vyžaduje predovšetkým trpezlivosť a precíznosť. So zvukom organov BIES sa môžeme dnes stretnúť už v mnohých kostoloch na Slovensku (Košice, Poprad, Gánovce, Vlková, Uzovský Šalgov, Stropkov, Matejovce nad Hornádom, Sabinov, Lemešany, Rimavská Sobota, Lúčky, Halič). Organ v Kostole Božieho Milosrdenstva, 21. opus dielne Bies, je dvojmanuálový, má spolu 16 registrov, 847 cínových píšťal, 147 drevených píšťal a 17 neznejúcich píšťal. Stavba bola započatá 6. novembra 2017 a ukončená 24. mája 2018.Organovú skriňu navrhol bc. Jiří Zámečník. Nástroj je rozdelený do dvoch skríň. V prednej skrini sa nachádza hlavný stroj spolu s hracím stolom. Za ňou sa nachádza v druhej samostatnej skrini druhý manuál spolu s pedálom. 10. júna 2018 bol slávnostne požehnaný Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným arcibiskupom.

 

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Martin Dzurilla

bottom of page