top of page

synagóga

1. október 2023 | 18.00

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR (SK)

MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ (SK)
GABRIEL ROVŇÁK ml. dirigenti (SK)      
DANA HAJÓSSY klavír (SK)

MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ je zakladateľkou, dirigentkou a manažérkou Bratislavského chlapčenského zboru. Na čele telesa stojí od jeho vzniku roku 1982. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave (hra na klavíri prof. Masariková) si zvolila štúdium zborového dirigovania na VŠMU (P. Hradil), na ktoré nadviazala doktorandským štúdiom (J. Haluzický).

Medzi profesionálne aktivity Magdalény Rovňákovej patrí spolupráca s mnohými detskými a miešanými zborovými telesami. Doktorandské štúdium zavŕšila koncertom so Slovenským filharmonickým zborom. Vyučovala na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení. Absolvovala zahraničné dirigentské kurzy. Bratislavský chlapčenský zbor priviedla na významné domáce a zahraničné pódiá (Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Konzerthaus vo Viedni, Carnegie Hall v New Yorku, Veľká sála Konzervatória v Moskve, George Weston Hall v Toronte  a ďalšie). Dirigovala stovky à capella koncertov v katedrálach európskych metropol. Speváčikov pripravila pre špičkové umelecké

produkcie. Z najzávažnejších - Pendereckého Credo (dirigoval K. Penderecky), Mahlerova 3. a 8. symfónia pre Konzerthaus Viedeň (B. de Billy, F. Luisi, I. Fischer), Honeggerova Jana z Arcu či Berliozovo Te Deum (O. Lenárd),  Oratórium Terezín na svetovú premiéru v Toronte a reprízy v Európe, Izraeli a USA (K. Trevor) a mnohé ďalšie. Deväť rokov pripravovala chlapcov pre účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere. Dvadsať rokov spolupracuje s operou SND, pre ktorú naštudovala detské party v operách G. Pucciniho, J. Masseneta, R. Leoncavalla, G. Bizeta, H. Wolfa-Ferrariho a i. Pripravila chlapcov na veľké turné s operou SND v Japonsku. Roku 1995 zaznamenala s Bratislavským chlapčenským zborom víťazstvo na Medzinárodnej zborovej súťaži v USA - Des Moines. Roku 2008

získalo teleso prvenstvo a Grand Prix na Medzinárodnej hudobnej súťaži v Moskve a roku 2014 absolútne víťazstvo na Medzinárodnom zborovom festivale v talianskom Lecco. Roku 2015 pripravila mladších spevákov na letný operný festival v St. Margarethen (Rakúsko). Pod vedením M. Rovňákovej zbor nahráva pre rôzne slovenské i zahraničné spoločnosti, účinkuje pre televíziu a film. Roku 1999 založila a doteraz ako riaditeľka vedie Súkromnú umeleckú školu, kde sa speváci Bratislavského chlapčenského zboru vzdelávajú aj v hre na nástroji a sólovom speve. Roku 2015 sa stala laureátkou ocenenia Krištáľové krídlo. 

GABRIEL ROVŇÁK ml. je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne z triedy Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Počas svojej dirigentskej praxe spolupracoval s mnohými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor,

detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens, Musica Nova ai.). Naštudoval viacero operných predstavení (B. Smetana - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. Roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody Líšky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol výstavu o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Národnom divadle v Prahe a v

Slovenskom národnom divadle. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru a venuje sa projektom koncertov pre deti a mládež "Príbeh hudby", ktoré realizuje v spolupráci so symfonickými orchestrami. Je interným pedagógom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

DANA HAJÓSSY študovala v rokoch 1981-1985 na Konzervatóriu v Bratislave v triede J. Mašindu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave v rokoch 1985-1990 v triede I. Paloviča a T. Fraňovej. Od roku 1990 pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 1989-1996 aj na VŠMU v Bratislave ako klavírny spolupráca pre spev, husle, kontrabas, trúbku a klarinet. Od roku 1991 dodnes spolupracuje s Bratislavským chlapčenským zborom ako koncertná klaviristka. S týmto telesom realizovala aj niekoľko CD nahrávok. V rokoch 2008-2011 spolupracovala na interpretačných kurzoch v Komárne. Na rôznych speváckych súťažiach získala za klavírnu spoluprácu niekoľko ocenení - Iuventus canti I. Godina Vráble, Medzinárodná súťaž duchovnej a koncertnej hudby Olomouc, Spevácka súťaž Mikuláša Schneidera - Trnavského, Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka Karlovy Vary, Medzinárodná Händlova súťaž Eger a ďalšie. Realizovala množstvo koncertných vystúpení v USA, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko, Rusko, Ukrajina, Taiwan, Cyprus a Turecko. K jej absolventom patria významní sólisti slovenského interpretačného umenia: D. Čapkovič, O. Šaling, Š. Kocán, T. Juhász, A. Danková, L. Máčiková, T. Šelc, J. Tomka.

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 1982. Jeho zakladateľkou je Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a pod názvom Chlapčenský filharmonický zbor s obsadením soprány a alty interpretoval detské  party v oratóriách a kantátach. Postupne si budoval vlastný repertoár. Roku 1988 sa osamostatnil a do jeho radov sa vrátili  chlapci po mutácii. Repertoárový záber sa rozšíril o diela pre soprán, alt, tenor a bas. Dnes je teleso súčasťou Súkromnej umeleckej školy, kde študuje priemerne 80 chlapcov vo veku 7 - 28 rokov. Koncertná zložka má 45 členov. Roky spolupráce so symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Viedenskí symfonici, Viedenský rozhlasový orchester aď.) obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií (J. S. Bach, L. Bernstein, B. Britten, A. Honegger, G. Mahler, C. Orff, C. Penderecky, M. Ravel, I. Stravinskij, E. Suchoň) pod taktovkami popredných svetových dirigentov (O. Lenárd, L. Pešek, B. de Billy, A. Parrot, F. Luisi, R. Muti, G.Tate, A. Rahbari, M. Guettler).

V opere a činohre stvárňujú chlapci pôsobivé detské úlohy. S orchestrami historických nástrojov interpretujú zaujímavé tituly (J. Haydn, G. F. Händel, H. Schütz, A. Vivaldi, F. X. Tost, G. Ph. Telemann). Koncertujú po celom Slovensku, tlieskali im poslucháči európskych veľkomiest (Berlín, Budapešť, Londýn, Moskva, Paríž, Štokholm, Viedeň), Ameriky (Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington), Kanady (Montreal, Ottawa, Toronto), Japonska (Osaca, Tokyo), Izraela, Jeruzalema, Tel Avivu, Haify, Cypru, či Taiwanu. Teleso disponuje širokým repertoárom sakrálnej a profánnej hudby. V jeho podaní možno počuť gregoriánske chorály, renesančnú hudbu, koncertné omše, štylizácie ľudových piesní aj tvorbu súčasných skladateľov. Viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje skladby (Ľ. Bernáth, I. Hrušovský, M. Kroupa, P. Martinček, E. Suchoň, I. Zeljenka). Spoľahlivá vokálna technika sa uplatňuje aj v muzikáloch, chlapci s radosťou spolupracujú

so sólistami populárnej hudby. Bratislavský chlapčenský zbor má na svojom konte 7 CD, TV filmy a spoluprácu so svetovými filmovými spoločnosťami (Hallmark, Miramax). Najnovším titulom je filmová

hudobná fantázia Vianočné pastorále, vydané na DVD. V zbore vyrástli mnohí sólisti a výborní zboroví speváci, z jeho radov vzišlo doteraz šesť mladých dirigentov. S telesom spolupracujú špičkoví slovenskí pedagógovia - sopranistka a hlasová pedagogička Miriam Garajová, členky Slovenského filharmonického zboru a tiež hlasové pedagogičky Monika Maglayová a Lýdia Drahošová. Klavíristkou je Dana Hajóssy, druhým dirigentom Gabriel Rovňák ml. Bratislavský chlapčenský zbor sa pýši prvenstvami na medzinárodných súťažiach (USA – Des Moines, Rusko – Moskva, Taliansko - Lecco), účinkoval na profesionálnych festivaloch na Slovensku, vo Francúzsku, Rakúsku, Holandsku, festivaloch zborového spevu v Českej republike, Belgicku, Anglicku, Rusku, Taliansku, na Taiwane, a i., je držiteľom mnohých ocenení, medzi nimi je aj Zlatá medaila prezidenta SR a Cena Ministra kultúry SR.

program

Anonym 14. storočie

Alta trinita beata

Gregoriánsky chorál

Veni creator spiritus

Miroslav Kroupa (1965 )

Omša pre sólo, zbor a klavír výber

Kyrie

Gloria

Antonín Dvořák (1724 - 1777)

Goin´ Home

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Sing to the Lord

Charles Gounod (1818 -1893)

Ave verum

Georg Friedrich Händel (1685 -1759)

Oh! Had I Jubal´s lyre

Léo Delibes (1836 -1891)

Agnus Dei

Carl Jaspers (1835 -1882)

Regina coeli

Francois Poulenc (1899 - 1963)

Petites prieres de Saint François d' Assise – Partie 4

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)

Ave Maria

Maurice Duruflé (1902 -1986)

Ubi caritas

Franz Schubert (1797 -1828)

Mille Cherubini in coro

César Franck (1822 -1890)

Panis angelicus

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Skúška na koncert

Aleluja

John Carter (1929 -1991)

Praise to the Lord

John Rutter (1945)

For the beauty

Andrew Lloyd Weber (1948)

Pie Jesu

 

Afro-americký spirituál

Little David

Soon ah will be done

Carl Jenkins (1944)

Adiemus

Eugen Suchoň (1908 – 1993)

Aká si mi krásna

 

Anonym

Nech pozdravený je náš Pán

MAPA

Pri synagóge 1387/3,
949 01 Nitra

bottom of page