top of page

20. JÚN 2023 | 18.00

Vokálny súbor CORVINA CONSORT (HU)

Judit Andrejszki, Ágnes Pintér soprán

Balázs Draskóczy, Károly Pászti  tenor

Zoltán Kalmanovits barytón

András Demjén bas

HANUŠOVCE.png

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

CORVINA CONSORT je komorný súbor, ktorý interpretuje duchovnú i svetskú, vokálnu aj inštrumentálnu  hudbu naprieč piatimi storočiami. Jeho čilenovia sú umelci, ktorí pravidelne spolupracujú s rôznymi súbormi starej hudby tak doma v Maďarsku, ako aj v zahraničí. Realizovali  množstvo rôznych rozhlasových, televíznych a CD nahrávok. 

Corvina Consort veľmi úspešne účinkoval na mnohých festivaloch (Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Talainsko, Estónsko, Fínsko, Rumunsko, Slovensko, Chorvátsko, Belgicko - Festival van Vlaanderen in Antwerp, Canada – Festival des musiques sacrées de Québec aď.).

CD nahrávky súboru Corvina Consort boli ocenené medzinárodnou kritikou a získali viacero cien  (CHOC Awards, nominácia na MIDEM Classical Awards v kategórii zborového spevu, TOP10 CD nahrávok roka atď.).

K najviac frekventovaným programom, ktoré súbor realizuje, patria tri tématické okruhy: koncertné série z tvorby Orlanda di Lassa, Tváre Európy a Maďari v Európe – kultúrne výročia v oblasti hudby. 

Súbor je členom projektu Choralis Constantinus 500.

 

ZOLTÁN KALMANOVITS získal svoje vzdelanie na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti. Je umeleckým riaditeľom súboru Corvina Consort, jeho členom i hráčom na violu da gamba. V priebehu posledných rokov spolupracoval ako sólista s rôznymi súbormi starej hudby.  Zoltán Kalmanovits má za sebou bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí, ktorej výsledkom je množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu a CD nosičoch.  Ako umelecký riaditeľ súboru Corvina Consort je zodpovedný za výber a prípravu repertoáru. Je organizátorom a umelecky vedie projekt  Choralis Constantinus 500 – vokálno liturgická hudba v Habsburskej monarchii v 15. - 16. storočí a prezidentom umeleckej nadácie Musica Aeterna.

program

Orlando di Lasso (1532 -1594)

Alma redemptoris mater

 

Hans Leo Hassler (1564 -1612)

Tribus miraculis

 

Philippe de Monte (1521-1603)

Kyrie

Gloria

z Missa Si ambulavero

 

Orlando di Lasso

Ave regina caelorum

 

Heinrich Finck (1444? -1527)

Credo

 

Orlando di Lasso

Regina caeli

 

Salamone Rossi (1570 -1630)

Tehillim 118. I-II.

 

Heinrich Isaac (1450 -1517)

Sanctus

Agnus

z Missa Paschali

 

Orlando di Lasso

Salve regina

 

Jan Pieterzoon Sweelinck (1562 -1621)

Genevan psalm 23.

 

Orlando di Lasso

Fremuit spiritu Jesus

MAPA

Zámocká 152, 094 31 Hanušovce nad Topľou

bottom of page