top of page

Péchy Castle

21. JÚN 2023 | 18.00

AGI FERIENČÍKOVÁ čembalo (SK)
ENIKÖ GINZERY cimbal (SK)

AGI FERIENČÍKOVÁ študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (Eva Pappová) a hru na čembale (Róbert Grác). V roku 1995 absolvovala bakalárske štúdium hry na čembalo a basso continuo (Shalev Ad-El) na Akadémii starej hudby Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V ďalších dvoch rokoch si štúdium rozšírila na Akademie für alte Musik v Drážďanoch u   vedúceho oddelenia starej hudby na Kráľovskej Akadémii v Londýne Johna Tolla. V rokoch 1993 a 1997 absolvovala študijné pobyty v Angoulême – Francúzsko u Pascal Dubreuila a v rokoch 2009 2011 magisterské štúdium na VŠMU v Bratislava v odbore Teória hudobného umenia. Od roku 2013 pôsobí pedagogicky na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2006 na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti je členkou súboru starej hudby Musica aeterna.  Spolupracovala so Slovenským národným divadlom v operách Händel - Alcina, Haydn - Opustený ostrov pod dirigentskou taktovkou Andrew Parrotta a Jaroslava Kyzlinka. Účinkovala na viacerých domácich a zahraničných pódiách (Francúzsko, Portugalsko, Luxemburg, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, a festivaloch - Galantné slávnosti, Brno, Slávnosti päťlistej ruže Český Krumlov, Dni starej hudby Bratislava, Musica sacra Nitra a ďalšie. Spolupracovala so slovenskými a zahraničnými telesami - orchester SND, Solamente naturali, Sinfonietta Bratislava, Mladí bratislavskí sólisti, ŠKO Žilina, orchester Camerata Hungarica, Renaissance consort – Maďarsko, Flores musicae – Česká republika a iné. Spolupracovala s dirigentmi ako Pascal Dubreuil, Marie-Laure Teissedre, John Toll, Olivier Schneebeli, Andrew Parrot, John Holloway, Jack Martin Händler, Anton Popovič, Adrián Rajter, Leoš Svárovský, Jaroslav Kyzlink. Pravidelne účinkuje so súborom Musica aeterna, s violončelistom Michalom Sťahelom, sopranistkou Janou Pastorkovou, Kamilou Zajíčkovou, je členkou súborov starej hudby Miméza, Music for a while, Amaranth ensemble. Spolupracovala aj s divadlom LUDUS v spevohre režiséra Kamila Žišku Tvoj Ľudevít.

ENIKÖ GINZERY sa narodila v Bratislave. Svoje interpretačné umenie sústreďuje na prezentáciu cimbalu ako plnohodnotného koncertného inštrumentu. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na Akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, na Vysokej škole múzických umení (doktorandské štúdium) v Bratislave a na Hochschule für Musik Saar v Saarbrückene. v Nemecku. K jej pedagógom patria: Beata Čečková, Ľudmila Dadáková, Ilona Szeverényi, Stefan Litwin, Yukiko Sugawara, Daniel Matej. Roku 1996 sa stala laureátkou medzinárodnej cimbalovej súťaže vo Valašskom Meziříčí. Je koncertne činná v

oblasti sólovej i komornej hudby. Od roku 1995 pravidelne koncertuje na významných festivaloch a koncertných pódiách na Slovensku, v Európe i v USA. Pôsobila o. i. s orchestrami: Slovenská Filharmonia, Rozhlasový orchester SWR Stuttgart, Rozhlasový orchester RSO Berlin, Rozhlasový orchester ORF Wien, Konzerthausorchester Berlin, Rozhlasový orchester SR Saarbrücken, Polský národný rozhlasový orchester Katowice, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Rozhlasový orcherster NDR Hannover, Orchester der Komischen Oper Berlin, Helsinki Philharmonic Orchestra, Joensoo Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano, Wiener Symphoniker, a tiež s ansámblami: musikFabrik Köln, Klangforum Wien, Ensemble Unitedberlin, Ensamble L`art pour l`art, Kammeransamble Neue Musik Berlin, Ensemble Plural, Melos Ethos Ensemble, Ensemble, Solamente Naturali, Komorným orchestrom Bohdana Warchala a Moyzesovým kvartetom atď... Široký ambitus jej repertoáru zahŕňa skladby od stredoveku až po súčasnosť. Od roku 2010 sa venuje aj hre na historickom cimbale. Intenzívne sa zaoberá interpretáciou hudby stredoveku, interpretáciou pôvodných kompozícií pre salterio z 18.stor., tabulatúrnymi zbierkami východnej Európy (17. až 18.storočie). Na svojich koncertoch predstavuje aj vlastné transkripcie. Dôležitým predmetom jej záujmu je interpretácia diel súčasných autorov komponujúcich pre sólový cimbal a pre rôzne nástrojové zoskupenia s účasťou cimbalu. Pravidelne premiéruje diela slovenských i zahraničných autorov. Jej koncertná činnosť je bohatá na premiéry skladieb domácich aj zahraničných skladateľov (o. i. Vladimír Bokes, Juraj Beneš, Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Anton Steinecker, Juraj Hatrík, Peter Machajdík,Lukás Borzík, Michal Košut, Peter Graham, Hans-Joachim Hespos, Theo Brandmüller, Rainer Rubbert, Norbert Fröhlich, João Pedro Oliveira, Lisa Lim, Matthew Whittall, Daniel Biró, Chiel Meijering, Luigi Manfrin, István Láng, Pál Károlyi, Miklós Maros,Máté Hollós, László Tihanyi, Gabriel Irányi,Fabio Nieder, Gwyn Pritchard, Vinko Globokar, Claus-Steffen Mahnkopf, Erik Janson.). Doteraz premiérovala približne 50 kompozícií súčasných autorov z rôznych krajín sveta. Nahrala viecero sólových CD pre vydavateľstvá: Hevhetia, Slovart Records,Verlag Neue Musik. Jej dizertačná práca sa venuje téme zvukových a technických možností cimbalu a jeho

predchodcov od staroveku až po súčasnosť.

program

Levočský pestrý zborník (17. stor.) výber

Chorea ex C

Chorea Pollonica

Chorea Hungaricae

Proportio

Chorea Ex C

Anonym

Folias de Espana 1764 pre salterio sólo (Rukopis, Barcelona)

Jean Phillippe Rameau (1683-1764)

Les Tenderes Plaintes / Nežný nárek

Le Rappel des Oiseaux / Rozhovor vtákov

Les sauvages / Divočina

La Poulle / Sliepka

Tamburína

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Salterio sólo z opery Il Giustino: Ho nel petto un cor si forte

Angelo Conti (18. stor.)

Sonáta G dur pre salterio a basso continuo 1770

Allegro assai

Grazioso

Minuetto con variazioni

Linusova zbierka (18. stor.) výber

Somársky pochod

Menuet Hungaricus

Menuet Hungaricus

Turc

Saltus Slavonicus

Saltus Singar

Ludwig van Beethoven (1770 -1827)

Andante con variazioni (orig. pre mandolínu a čembalo)

MAPA

Hermanovce 296, 082 35 Hermanovce

bottom of page