top of page

16. JÚN 2023 | 18.00

COLLEGIUM MARIANUM (CZ)

Jana Semerádová flauty

Vojtěch Semerád barokové husle, baroková viola, spev, perkusie

Jiří Sycha barokové husle, charango, spev

Marcel Comendant cimbal, perkusie

Ján Prievoznik G violon

Petrovany.png

Barokovo-klasicistický kaštieľ

COLLEGIUM MARIANUM je pražský súbor, ktorý sa od svojho založenia roku 1997 venuje predvádzaniu hudby 17. a 18. storočia so zameraním na českých a v strednej Európe pôsobiacich autorov. Ako jeden z mála takto profilovaných profesionálnych súborov v Českej republike má na repertoári nielen koncertné diela, ale pravidelne sa tiež venuje scénickým projektom. 

Súbor pôsobí pod umeleckým vedením flautistky Jany Semerádovej, která zároveň hosťuje ako sólistka vo významných európskych orchestroch. Bádateľská činnosť Jany Semerádovej, podobne ako jej štúdium barokovej gestiky, deklamácie a tanca umožnili rozšíriť umelecký profil súboru od čiste hudebného zamerania k prepojeniu s barokovým tancom a divadlom a sú tiež predpokladom nevšedných dramaturgií súboru s radom novodobých premiér diel hudobnej histórie. Súbor úzko spolupracuje s významnými európskymi dirigentmi, sólistami, režisérmi či choreografmi, ako sú Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz. Významná je takisto spolupráca s bábkovým divadelným súborom Buchty a bábky, s ktorým Collegium Marianum uvádza originálne projekty (bábková opera Calisto alebo inscenácia Händlovej pastorálnej opery Acis and Galatea). 

Súbor Collegium Marianum sa teší uznaniu zahraničnej i českej odbornej kritiky a pravidelne nahráva pre Českú televíziu, Český rozhlas a zahraničné rozhlasové stanice. Vystúpenie súboru na festivaloch a prestížnych pódiách ako napríklad Utrecht Oude Muziek Festival, Musikfestspiele Potsdam, Händel-Festspiele Halle, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Festival de Sablé, Klang Vokal Dortmund, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae boli prijaté s veľkým úspechom. Roku 2008 súbor zahájil úspešnú spoluprácu s hudobným vydavateľstvom Supraphon, ktoré v rámci cyklu „Hudba Prahy 18. storočia“ vydalo už osem jeho nahrávok s hudbou známych i menej známych skladateľov, ako sú J. D. Zelenka, F. Jiránek, J. J. I. Brentner či J. A. Sehling. Súbor sa tiež podieľal na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturovej Gloria a na vydaní DVD Maddalena ai piedi di Cristo. Roku 2010 sa Collegium Marianum stalo nositeľom ocenenia za zásluhy o kvalitu a šírenie českej hudby udeľovaného českou sekciou Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO.

Od roku 2001 Collegium Marianum poriada koncertný cyklus Barokové podvečery. Svojou tématicky zameranou dramaturgiou a úzkym prepojením s historickými priestormi starobylej Prahy predstavujú Barokové podvečery ojedinelý projekt nielen v českom, ale medzinárodnom kontexte. Collegium Marianum je rezidenčným súborom medzinárodného hudobného festivalu Letné slávnosti starej hudby.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • web

program

Cachua serranita

Hudba, tanec a Panna Mária na odvrátenej strane sveta

Anonym                                          
Hanacpachap cussicuinin                      
(hymnus k Panne Márii, text F. Juan Pérez Bocanegra, Ritual formulario, 1631)

P. Kristian Gottfried Hirschmentzel (1638 -1703)     Moravica (Orpheus pro rusticis, 1698)      
Bohemicus saltus (Orpheus pro civibus, 1698)

Zborník hanáckych tancov pre klavichord, ca 1700 Šla panenka smutně

Anonym (? Jan Antonín Losy z Losimthalu,
cca 1650 -1721)                                            
Aria Hanacco

Georg Philipp Telemann (1681-1767)                   Hanaquoise (z Ouvertury D dur, TWV 55:D3)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 -1742)                 Concerto da camera in D minor, Brk 92

Anonym (Domenico Zipoli?)                                 Zuipaqui / Ad Mariam

 

Jan Josef Ignác Brentner                                     Bourrée & Capriccio (z Concerta g mol, Brk 96, Horae pomeridianae op. 4/I, 1720)

 

Karel Jaromír Erben 484, nápěv 751                     Vyletěla holubička ze skály

 

Martin Schmid (1694 -1772)                            
Pastoreta Ychepe Flauta

 

Santa Cruz de la Sierra, rkp. 18. stor.                  
Taye jueves Santo

 

Georg Philipp Telemann                                     Hanasky (z Ouvertury E dur, TWV 55:E1)

 

Peruvian Folk Songs

František Sušil III/63, III/14                                
Na svatém Kopečku                                          
Když jsem já šel na svatý kopeček

 

Anonym                                                          
Cachua serranita                                              
Codex Trujillo, Martínez Compañón, Peru, 18. stor.

MAPA

Petrovany 114, 082 53 Petrovany

bottom of page