top of page
Smolenice copy.png

KOMORNÝ SÚBOR BAROCCO SEMPRE GIOVANE (CZ)

Iva Kramperová - husle 
Lukáš Novotný - husle 
Vít Kubík - viola 
Jan Zemen - violončelo 
Jan Prokop - kontrabas

Jan Hroch - baroková gitara, teorba

13. JÚN 2023 | 18.00

smolenický zámok

BAROCCO SEMPRE GIOVANE (Baroko stále mladé) je komorný súbor zložený zo špičkových mladých českých profesionálnych hudobníkov. Bol založený v roku 2004. Pôvodne sa špecializoval na interpretáciu skladieb vrcholného baroka (odtiaľ názov súboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všetkých štýlových období vrátane hudby 21. storočia. V premiére predviedol i rad skladieb súčasných autorov. Súbor je pozývaný na významné domáce i zahraničné hudobné festivaly, jeho koncerty vysielali televízne i rozhlasové stanice, nahráva na CD a realizuje vlastné abonentné cykly koncertov. Barocco sempre giovane spolupracuje s poprednými českými i zahraničnými umelcami. Zvláštnu pozornosť venuje spolupráci s mladými umelcami, laureátmi významných medzinárodných súťaží, predovšetkým s víťazmi súťaží Pražskej jari, súťaže Fritza Kreislera vo Viedni, kráľovnej Alžbety v Bruseli a Čajkovského súťaže v Moskve.

  • YouTube
  • Facebook
  • web

program

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Concerto di Parigi F dur RV 136

Allegro

Andante

Minuet. Allegro                            

 

František Ignác Antonín Tůma (1704 - 1774)

Partita in d č. 9 pre sláčikové nástroje a basso continuo

Andante

Presto

Arietta

Menuet

Presto    

                                                      

Ottorino Respighi (1879 - 1936)

Antiche danze et arie per liuto, suita č. 3

Libera trascizione per orchestra dʼarchi

Italiana

Arie di Corte

Siciliana

Passacaglia                    

 

Benjamin Britten (1913 -1976)

Simple Symphony

Boisterous Bourée

Playful Pizzicato

Sentimental Saraband

Frolicsome Finale     

MAPA

18, Zámocká 1, 919 04 Smolenice

bottom of page